top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

ปชช.เรียกร้อง รัฐสภา ตั้งชื่อห้องประชุม ตาม ชื่อ อดีต ส.ส. สายอีสาน ที่หนุนประชาธิปไตยวันนี้ (31 พฤษภาคม 2563) อานนท์ นำภา ทนายความสิทธิมนุษยชน นำจดหมายเปิดผนึก ไปยื่นประธานสภาผู้แทนราษฎร ​ขอให้ตั้งชื่อห้องประชุมในอาคารรัฐสภาตามชื่อของอดีตสมาชิกที่ต่อสู้เพื่อธำรงรักษาระบอบประชาธิปไตยจนเสียชีวิต1.ครูครอง จันดาวงศ์ อดีต สส. จังหวัดสกลนคร

2.นายเตียง ศิริขันธ์ อดีต สส.จังหวัดสกลนคร

3.นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ อดีต ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานี

4.นายถวิล อุดล อดีต ส.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด

5.นายจำลอง ดาวเรือง อดีต ส.ส.จังหวัดมหาสารคาม

6. ดร.ทองเปลว ชลภูมิ อดีต ส.ส.จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้ จดหมายระบุว่า เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลดังกล่าวและย้ำเตือนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันตระหนักถึงหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาประชาธิปไตยต่อไปทางด้าน อานนท์ ชวาลาวัณย์ จากพิพิธภัณฑ์สามัญชน ให้ข้อมูลว่า นี่ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่เรื่อง คนธรรมดา จะได้มีที่ทาง เพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นสามัญชน ที่มีคุณูปการต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทย โดยเฉพาะช่วงเผด็จการครองเมือง และการแสวงหาสิทธิเสรีของประชาชน ซึ่งหากทำได้ก็จะเป็นจุดเริ่มในการสร้างพื้นที่ให้สามัญชนสำหรับห้องในรัฐสภามันไม่น่าจะใช่แค่ สส. หรือคนที่ตำแหน่ง มันน่าจะรวมไปถึงคนที่ออกมาเคลื่อนไหว และเรียกร้องประชาธิปไตย เช่น ลุงนวมทอง ไพรวัลย์ ก็น่าจะได้รับการจารึกชื่อด้วย เพราะได้ชื่อว่าเป็นรัฐสภา และรัฐสภาเป็นตัวแทนของปวงชน ประชาชนคนธรรมดาที่ออกมาปกป้องการปกครองระบอบนี้ ก็น่าจะได้รับเกียรติให้ไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้น ด้วยเช่นกัน


#TheIsaander #รัฐสภา #อานนท์นำภา #ครองจันดาวงศ์ #เตียงศิริขันธ์ #ทองอินทร์ภูริพัฒน์ #ถวิลอุดล #จำลองดาวเรือง

#ทองเปลวชลภูมิ — in บ้านโพนทัน ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี.


25 views0 comments

Comments


bottom of page