top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

ประชาชนค้านโรงน้ำตาลอีสาน ร้องยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หวั่นปิดทางปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น
วันนี้( 30 พฤษภาคม 2563) เวลา 14.30 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จังหวัดขอนแก่น ประชาชาชนร่วม 30 คน นำโดยคณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล(คปน.)ภาคอีสาน เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกประกาศใช้ พระราชกำหนด(พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และคืนสิทธิ เสรีถาพแก่ประชาชนโดยรวมกลุ่มกันกล่าวแถลงการณ์ มีใจความว่า จากสถานการณ์การประกาศขยายเวลา การใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายน 2563โดยอ้างว่าเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นกฎหมายฉบับนี้ถูกบังคับใช้เพื่อกำกัดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน ดั่งที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่นำโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เคยใช้การจำกัดสิทธิของประชาชนในลักษณะนี้ในการรัฐประหารปี 2557 ที่ผ่านมา

การประกาศขยายเวลาการใช้กฎหมายฉบับนี้ จะส่งผลให้การเข้าถึงสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีแผนการดำเนินโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคอีสาน ยิ่งถูกกีดกันอยู่แล้วนั้น


จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกในระดับพื้นที่ ทั้งการไม่สามารถที่จะร่วมกลุ่มเพื่อแสดงออกของสิทธิอันพึงมีต่อนโยบายต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะกรณีโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล การประกาศขยายเวลาของ พรบ.ฉุกเฉิน อาจจะเป็นการเปิดช่องทางให้ทุนและรัฐใช้ช่องว่างทางกฏหมายในการเดินหน้าโครงการ แต่ชาวบ้านในพื้นที่กลับไม่สามารถที่จะออกมาคัดค้านหรือปกป้องฐานทรัพยากรบ้านเกิดได้เลย ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า การประกาศหรือขยายเวลาการใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต่อไปอีกหนึ่งเดือนั้นเปรียบเสมือนเป็นการควบคุมอำนาจในการเข้าถึงสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิการแสดงออก มากกว่าการควบคุมโรค


ดังนั้นคณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล (คปน.) ภาคอีสาน


จึงมีข้อเรียกร้องว่า รัฐบาลต้องยกเลิกการประกาศใช้ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคืนสิทธิ เสรีภาพแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดหลังเสร็จสิ้นการแถลงการณ์ กลุ่มประชาชนดังกล่าว ก็แยกย้ายกันกลับ ในช่วง 15.00 น. โดยวันนี้การรวมตัวกัน ยังคงมีมาตรการรักษาระยะห่าง และสวมใหญ่หน้ากาก ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด ระหว่างทำกิจกรรม


_______________________


#TheIsaander #ขอนแก่น #คณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาล — at ร้านข้าวต้ม ก๊ก24น.

17 views0 comments

Comentarios


bottom of page