top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

5,000 บาท รัฐเริ่มเยียวยาเกษตรกรช่วงโควิด-19ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 รัฐบาลเริ่มจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มแรกจำนวน 1 ล้านคนแล้ว จากผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จำนวน 6.77 ล้านคน


ไทยพีบีเอสรายงานว่า เกษตรกรในหลายจังหวัดไปรอถอนเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.เริ่มจ่ายให้กับเกษตรกรกลุ่มแรกที่ผ่านการคัดกรองสทธิทิ้งหมด 6.77 ล้านคน โดย 1 ล้านคนแรกจะได้รับเงินเยียวยา ครัวเรือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน


ธนาคาร ธ.ก.ส.ระบุว่า ภาพรวมการโอนเงินจากมาตรการเยียวยาเกษตรกรวันแรก 1 ล้านคน สามารถโอนเงินให้เกษตรกรได้เกือบทั้งหมด และมีบัญชีที่ไม่สามารถโอนได้ เนื่องจากบัญชีถูกปิด จำนวน 200 บัญชี นอกจากนี้ ยังพบว่าในจำนวนผู้ได้รับสิทธิผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 6.77 ล้านคน มีบัญชีที่ไม่ถูกต้อง ไม่แจ้งเลขบัญชีอีกประมาณ 20,000 คน โดยขอให้รีบแจ้งเลขบัญชีผ่านทางเว็บไซต์เยีhttp://xn--12ca3d6baib0au2g8g.com/


ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะทยอยโอนเงินทุกวันวันละ 1 ล้านคน คาดว่าเกษตรกรกลุ่มแรก ที่มีจำนวน 6.77 ล้านคน จะได้รับเงินภายในวันที่ 26 พฤษภาคม นี้ ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่ปิดรับการขึ้นทะเบียนในวันศุกร์ที่ผ่านมา จะต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสิทธิ


ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ซึ่งมีความประสงค์ที่จะปลูกพืชตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - มิถุนายนนี้ แต่เนื่องจากไม่มีน้ำเพียงพอจึงยังไม่ได้ปลูก กรณีนี้จะต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาเยียวยาเพิ่มเติม รวมทั้งกลุ่มข้าราชการที่ทำอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพสำรองด้วย ส่วนเกษตรกรที่มีรายชื่อตกหล่น ขึ้นทะเบียนไม่ได้ กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเปิดให้มีการอุทธรณ์ต่อไป#TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #เกษตรกร #เยียวยา #โควิด19 #โคโรนา #ไวรัส #ห้าพันบาท


ข้อมูลจาก : https://news.thaipbs.or.th/content/292518 — at เกษตรสมบรูณ์.


5 views0 comments

Comments


bottom of page