top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

สื่อมวลชนอีสานเรียกร้องสิทธิการทำข่าวช่วงเคอร์ฟิวกลุ่มสื่อมวลชนอีสาน ออกจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้คืนสิทธิเสรีภาพการทำข่าวให้แก่สื่อมวลชนในช่วงเคอร์ฟิว เพื่อประสิทธิภาพในการทำข่าว และประสิทธิผลในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน โดยจดหมายเปิดผนึกมีใจความดังนี้ จดหมายเปิดผนึกกลุ่มสื่อมวลชนอีสาน วันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง เรียกร้องให้คืนเสรีภาพสื่อมวลชน ด้วยการได้รับข้อยกเว้นให้ปฏิบัติหน้าที่หลังช่วงเวลาเคอร์ฟิว เรียน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงข้อกำหนดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. ทั่วราชอาณาจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ต่อมาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แถลงภายหลังรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ โดยชี้แจงว่าสื่อมวลชนไม่ใช่อาชีพที่ได้รับการยกเว้นให้ออกนอกเคหสถานเพื่อปฏิบัติงานในช่วงเคอร์ฟิว ถ้าพบว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับการยกเว้นออกนอกเคหสถานจะมีความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โทษจำคุก 2 ปี หรือ ปรับ 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาลในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤตของโรคระบาดและภัยสุขภาพ โดยสื่อมวลชนไม่ได้รับการยกเว้นให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นการจำกัดเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนและละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรอบด้านของประชาชน โดยเฉพาะในสภาวะที่สังคมกำลังเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีการส่งต่อหรือแชร์ ซึ่งอาจจะเป็นข่าวลวง ข่าวปลอม ไม่มีแหล่งที่มา ขาดความน่าเชื่อถือ คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความเข้าใจผิด และสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ทางกลุ่มสื่อมวลชนอีสานจึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี โดยขอให้สื่อมวลชนทุกแขนงควรได้รับการยกเว้นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ช่วงเวลาประกาศเคอร์ฟิว ซึ่งถือเป็นไปตามหลักสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน โดยรัฐควรให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของสื่อมวลชนในการปฏิบัติงาน ด้วยการเอื้ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ทำข่าวเพื่อการรายงานข่าวในสถานการณ์โรคระบาด ด้วยความเคารพ กลุ่มสื่อมวลชนอีสาน #TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #ไวรัส #โคโรนา #สายพันธุ์ใหม่ #ไทย #นายก #เอาอยู่ #Covid19 #โควิด #สิทธิเสรีภาพ #สื่อ #สื่อมวลชน #ประชาชน

45 views0 comments

Comentários


bottom of page