top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

พบแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นพิษอย่างน้อย 21 ตัวในท้องตลาด อีสานป่วยโควิด-19 แล้ว 94 ราย


"ทดสอบมา 261 ตัวอย่าง พบเอทานอล โพรพานอล และเมทานอล โดยพบเมทานอลซึ่งเป็นพิษต่อร่างกาย 21 ตัวอย่าง และ 2 ตัวอย่างที่ไม่มีสารประกอบแอลกอฮอล์เลย เมทานอล เป็นสารพิษ ถ้าเราทามันจะดูดซึมเข้าร่างกายและเปลี่ยนเป็นสารพิษ มากขึ้นเป็นฟอร์มาลดีไฮด์ เมื่อสะสมไปเรื่อยๆ อาจก่อให้เกิดมะเร็ง เข้าตาอาจจะบอดได้ ถ้ากินก็ถึงตายได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณ คนที่ส่งตัวอย่างมาให้เราตรวจ บางคนบอกว่า มีอาการแสบร้อนมือ แสบผิวหนัง" เบนาร์นิวส์ รายงานว่า ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า พบแอลกอฮอล์ล้างมือ 21 ตัวอย่าง จาก 261 ตัวอย่างที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ ขณะที่ทั่วประเทศต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยแก่เบนาร์นิวส์ว่า พบแอลกอฮอล์ล้างมือที่ไม่ได้มาตรฐาน และเป็นอันตรายต่อร่างกายจำนวนหนึ่งจากการเก็บตัวอย่างที่มีในท้องตลาด “ทดสอบมา 261 ตัวอย่าง พบเอทานอล โพรพานอล และเมทานอล โดยพบเมทานอลซึ่งเป็นพิษต่อร่างกาย 21 ตัวอย่าง และ 2 ตัวอย่างที่ไม่มีสารประกอบแอลกอฮอล์เลย เมทานอล เป็นสารพิษ ถ้าเราทามันจะดูดซึมเข้าร่างกายและเปลี่ยนเป็นสารพิษ มากขึ้นเป็นฟอร์มาลดีไฮด์ เมื่อสะสมไปเรื่อยๆ อาจก่อให้เกิดมะเร็ง เข้าตาอาจจะบอดได้ ถ้ากินก็ถึงตายได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณ คนที่ส่งตัวอย่างมาให้เราตรวจ บางคนบอกว่า มีอาการแสบร้อนมือ แสบผิวหนัง” ผศ.ดร.จงดี ระบุ ผศ.ดร.จงดี กล่าวว่า ศูนย์วิจัยฯ จะเปิดรับตัวอย่างแอลกอฮอล์จากทั่วประเทศจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 หลังจากนั้น ข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ โดยแนะนำว่า หากไม่สามารถหาซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือที่น่าเชื่อถือได้ ให้ล้างมือด้วยสบู่ ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เช่นกัน “ปัจจุบัน พบว่าแอลกอฮอล์มีราคาสูงขึ้น น่าเพราะภาวะการขาดแคลนทั่วประเทศ ข้อแนะนำในการเลือกซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือคือ อันดับแรกเลย ให้ระวังการซื้อจากอินเตอร์เน็ตเนื่องจากเราไม่ได้เห็นสินค้าจริง ไม่เห็นรหัสจดแจ้ง ไม่เห็น อย. ให้พยายามเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพราะจากตัวอย่างมาวิเคราะห์พบว่า แอลกอฮอล์ยี่ห้อเดียวกัน แต่ซื้อจากร้านยา กับอินเตอร์เน็ต กลับพบสารประกอบแตกต่างกัน ซื้อจากอินเตอร์เน็ตเราพบเมทานอลผสม เพราะตอนนี้ความต้องการค่อนข้างสูงอาจมีคนฉวยโอกาส” ผศ.ดร.จงดี กล่าว ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายไพศาล ดั้งคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศที่ระบุรายชื่อผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 24 รายชื่อ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมน้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่สามารถฆ่าเชื่อโรคได้ตามมาตรฐาน โดยได้เพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกคืนสินค้าจากท้องตลาดทั้งหมด อ้างอิง : https://www.benarnews.org/thai/news/TH-COVID-counterfeit-04032020143735.html สธ. พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 89 ราย อีสานป่วยสะสม 94 ราย กรมควบคุมโรคเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://covid19.th-stat.com/ ในวันนี้ ระบุว่า ปัจจุบัน ภาคอีสานมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แล้ว 94 ราย จาก 18 จังหวัด โดยสามารถจำแนกจังหวัดได้ดังนี้ นครราชสีมา 15 อุบลราชธานี 14 บุรีรัมย์ 12 สุรินทร์ 8 อุดรธานี 8 ศรีสะเกษ 8 มุกดาหาร 4 ขอนแก่น 4 หนองบัวลำภู 4 ร้อยเอ็ด 3 กาฬสินธุ์ 3 เลย 2 ชัยภูมิ 2 หนองคาย 2 อำนาจเจริญ 2 มหาสารคาม 1 ยโสธร 1 นครพนม 1 โดย กรมควบคุมโรค เปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 2,067 คือ เพิ่มขึ้นวันนี้ 89 ราย เสียชีวิตสะสม 20 ราย คือ เพิ่มขึ้นวันนี้ 1 ราย รักษาหายแล้ว 612 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,435 ราย ครม. อนุมัติบรรจุพนักงาน ลูกจ้าง เป็นข้าราชการ สธ. 4.5 หมื่นตำแหน่ง วันศุกร์ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประชุมนัดพิเศษโดยอนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน ลูกจ้าง สาธารณสุข เป็นข้าราชการ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทย และ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการระบาดโควิด-19 จำนวน 45,242 ตำแหน่ง โดยกลุ่มที่จะได้รับการบรรจุ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 บุคลากรที่ให้บริการในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด -19 รวม 31,296 คน แบ่งเป็น แพทย์ 277 คน พยาบาลวิชาชีพ 13,552 คน พยาบาลเทคนิค 55 คน นักรังสีการแพทย์ 152 คน เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 12 คน นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก47 คน นักเทคนิคการแพทย์ 1,437 คน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26 คน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 749 คน นักวิชาการสาธารณสุข 10,651 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2,372 คน เภสัชกร 563 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1,403 คน กลุ่มที่ 2 บุคลากรที่สนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์โควิด-19 รวม 6,809 คน แบ่งเป็นนักจิตวิทยาคลินิก 77 คน นักจิตวิทยา 325 คน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 51 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2,123 คน นักกายภาพบำบัด 1,560 คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1,657 คน วิศวกร (ชีวการแพทย์)19 คน นักวิชาการอาหารและยา 14 คน นักโภชนาการ 688 คน และโภชนากร 203 คน ส่วนอีกกลุ่มเป็นการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ เพื่อบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 รวม 7,229 คน แบ่งเป็นแพทย์ 2,157 คน พยาบาลวิชาชีพ 3,790 คน นักวิชาการสาธารณสุข 647 คน และทันตแพทย์ 635 คน อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/874302 ครม. จะใช้งบ 10 เปอร์เซ็นต์เยียวยา และรับมือโควิด-19 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุม ครม. นัดพิเศษ เมื่อวันศุกร์ โดยระบุว่า รัฐบาลจะใช้งบประมาณประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณแต่ละกระทรวง เพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 “ท่านนายกฯกำชับว่า ให้ใช้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยทั้งหมด ในส่วนที่เหลือที่งบประมาณไม่สามารถทำได้ ก็จะมีการกู้ยืม การกู้ยืมโดยกระทรวงการคลังที่จะนำมาหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจ มากระตุ้นเศรษฐกิจ ดูแลประชาชน การกู้ยืมอีกส่วนในนามของแบงค์ชาติ คือการออกพระราชกำหนดให้ออก ซอฟท์โลนได้ เพื่อให้มีการหมุนเวียนของระบบการเงินและไปดูแลผู้ประกอบการ คงจะพูดได้แค่นี้ เพราะจะยังไงต้องผ่าน ครม. ก่อน” นายสมคิด ระบุ “กลุ่มจะกิจกรรมมีอยู่ 3 กลุ่ม คือ ดูแลเยียวยาประชาชน เรื่องการเข้าไปดูแลเศรษฐกิจใน 2-3 เดือนข้างหน้า ให้มันมีการไหลเวียนไม่ใช่หยุดนิ่ง ซึ่งกระทรวง ทบวง กรมทั้งหลายจะเข้ามา และส่วนที่สาม คือ ระบบเศรษฐกิจให้กลไกทุกอย่างเดินได้ พวกเราต้องการให้งบประมาณถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด คาดว่าจะใกล้เคียงกับ 10 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่ใช้ได้ บางส่วนใช้ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของเงินเดือนเราไม่แตะต้องอยู่แล้ว บางส่วนเป็นงบที่ใช้ไปแล้วคิดว่า จำเป็นก็จะไม่แตะต้อง ในส่วนที่เหลือ” นายสมคิด กล่าว ทั้งนี้ เรื่องที่พิจารณวันนี้สรุปเป็น 3 ส่วนคือ 1. การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2. มาตรการดูและและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 โดยกระทรวงพลังงาน และ 3. รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ภัยแล้ง อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=OzgvZ2PEW9k&t=1115s ผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลกเกินหนึ่งล้านคนแล้ว ขณะที่ปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้ป่วยโควิด-19 รวม 1,033,478 คน มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อยใน 181 ประเทศ มีผู้เสียชีวิต 58,982 คน รักษาหายแล้ว 227,019 คน ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส และอังกฤษ เป็นต้น ประเทศที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา อิตาลี สเปน เยอรมนี และประเทศอื่น ๆ ตามลำดับ โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ในขั้นโรคระบาดใหญ่ หรือ Pandemic แล้ว อ้างอิง : https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 --- #TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #ไวรัส #โคโรนา #สายพันธุ์ใหม่ #ไทย #นายก #เอาอยู่ #Covid19 #โควิด #สิทธิเสรีภาพ #สื่อ #สื่อมวลชน #ประชาชน #ครม ภาพประกอบ : Kelly Sikkema/Unsplash

47 views0 comments

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page