top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

พาณิชย์ทำงานหนัก ! จับคนขายไข่ไก่ 3 ราย หน้ากากอนามัย 10 ราย ทำผิดกฎหมายราคาสินค้า


นายสุพพัต อ่องแสงคุณ­ โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิด ทำให้ปัญหาการจำหน่ายไข่ไก่มีราคาสูงเกินจริงลดลง และสถานการณ์ไข่ไก่ ทั้งปริมาณไข่ไก่ และราคาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ “การจับกุมผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ในส่วน ของไข่ไก่ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา สามารถจับกุมได้อีก 3 ราย ได้แก่ ที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคา และที่จังหวัดนครปฐม ข้อหาขายราคาเกินสมควร ทำให้ยอดรวมการจับกุมตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มี.ค. 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 24 ราย การจับกุมผู้กระทำความผิดในส่วนของหน้ากากอนามัยของวันที่ 30 มี.ค. 2563 จับกุมได้อีก 10 ราย แยกเป็นกรุงเทพฯ 1 ราย ข้อหากระทำความผิดขายเกินราคาควบคุม และต่างจังหวัด 9 ราย” โดยสรุป ปัจจุบัน มียอดรวมการจับกุมกรณีหน้ากากอนามัยรวม 230 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 111 ราย และต่างจังหวัด 119 ราย สำหรับ โทษที่ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ข้อหาขายเกินราคาควบคุม (มาตรา 25) มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคาขาย (มาตรา 28) มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท ข้อหาขายแพงเกินสมควร (มาตรา 29) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ “กระทรวงพาณิชย์ขอให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดภาวการณ์ขาดแคลนอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน เพราะประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ และอยากที่จะขอความร่วมมือประชาชนทุกคน อย่ากักตุน ขอให้ซื้อแต่พอเพียง ซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์ในขณะนี้ดีขึ้น” อ้างอ้ง : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/28200 บิ๊กตู่สั่งลุย ประชาชนแจ้งเบาะแส ขายไข่ และหน้ากากเกินราคาได้ตามด่านตรวจ จุดสกัด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี กล่าวในการแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอว่า ประชาชนที่พบเห็นการฉวยโอกาสขายสินค้าเกินราคาในช่วงการระบาดของโควิด-19 สามารถแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ได้ตามด่านตรวจ จุดสกัดทั่วประเทศหลายร้อยแห่งได้เลย “กรณีสินค้าที่อาจจะมีราคาสูงขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากมีหลายร้านค้า หรือหลายผู้ประกอบการที่ฉวยโอกาสอันนี้ผมได้สั่งการไปแล้วขอให้ประชาชนสามารถจะแจ้งได้ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ตามด่านตรวจจุดสกัดทั้งหมด สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ และเข้าตรวจสอบได้ทันที เพราะมีอำนาจตามกฎหมายที่ให้เพิ่มไปแล้วใน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ รวมความไปถึงหนี้นอกระบบ ก็มีความแพร่ระบาดมากขึ้น ให้ไปแจ้งตามด่านตรวจจุดสกัดทั้งหมดในพื้นที่ รับเรื่องมา แล้วจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเรียกมาดำเนินคดี” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=SoUMOz8Ugis บิ๊กตู่ยังไม่มีแผนเลิกใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี กล่าวในการแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอว่า ยังไม่มีแผนที่จะยกเลิกการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) ในเวลาอันใกล้นี้ “พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นอำนาจตามกฎหมาย จะใช้ได้สามเดือนวันนี้ ผมให้ประเมินหนึ่งเดือนแรกก่อน ถ้าจำเป็นก็ต่อไปเดือนที่สอง ต่อไปเดือนที่สาม มาตรการจะต้องเข้มข้นขึ้นตามลำดับ เพราะฉะนั้นยังไม่มีแนวโน้มว่าจะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน เว้นแต่ให้หน่วยงานไปพิจารณาว่าอะไรที่มันทำแล้วได้ผล แล้วมันดีขึ้น อาจจะมีการผ่อนผันก็ว่าไป อันไหนไม่ดีขึ้นก็เข้มงวดมากขึ้น” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=SoUMOz8Ugis ครม. ขยายสิทธิ เราไม่ทิ้งกัน จาก 3 ล้านคนเป็น 9 ล้านคน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ครม. มีมติเห็นชอบ ทบทวนมติ ครม. เกี่ยวกับมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอแล้ว โดยจากการที่เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 - 30 มี.ค.63 พบว่า ผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 18.8 ล้านคน จึงเห็นควรให้มีขยายการช่วยเหลือดังนี้ 1. ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิของมาตรการชดเชยรายได้ฯ ให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากเดิม จำนวน 3 ล้านคน เป็น จำนวน 9 ล้านคน 2. กระทรวงการคลังขอนำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนไม่เกิน 45,000 ล้านบาท ที่ได้รับจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 มาใช้ในการชดเชยรายได้ครั้งแรก ในเดือนเมษายน 2563 ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับสิทธิตามมาตรการชดเชยรายได้ฯ ไปพลางก่อน สำหรับในเดือนต่อ ๆ ไป กระทรวงการคลังจะได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 3. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับตามมาตรการชดเชยรายได้ฯ โดยให้กรมสรรพากรเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป #TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #ไวรัส #โคโรนา #สายพันธุ์ใหม่ #ไทย #นายก #เอาอยู่ #Covid19 #โควิด #สิทธิเสรีภาพ #สื่อ #สื่อมวลชน #ประชาชน #ครม ภาพประกอบ : Ashkan Forouzani/Unsplash — at กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์.

7 views0 comments

Comments


bottom of page