top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

กองทัพบกออก 7 มาตรการสู้โควิด-19 สุขภาพดี นอนสามทุ่ม เอ่เอ้


พล.อ.อภิรัชต์ ได้เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กองทัพบกมีกำลังพลที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัส โควิด-19 จำนวน 5 นาย กำลังพลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงและอยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 238 นาย โดยทั้งหมดได้กักตัวอยู่บ้านแล้ว พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า กองทัพบกจะมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยเช่นกัน โดยมีคำสั่งโดยสรุปดังนี้ 1. ห้ามออกจากบ้านพักราชการ หรือบริเวณโดยไม่จำเป็น และห้ามบุคคลภาายนอกเข้าด้วยเช่นกัน ยกเว้นได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา โดยห้ามกลับเข้าบ้านพักเกินเวลา 21.00 น. 2. ห้ามเดินทางออกนอกเขตกองทัพ หรือจังหวัด ยกเว้นได้รับคำสั่ง หรือกรณีฉุกเฉินจำเป็น 3. ให้ผู้บังคับบัญชาปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อลดความความแออัดและความเสี่ยงในการติดโรค 4. ให้รักษาวินัย เว้นระยะห่าง 2 เมตรจากกัน และใช้อุปกรณ์ส่วนตัวเพื่อดำรงชีวิต 5. งดการปล่อยลาพักของทหารกองประจำการ เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคสำหรับการเยี่ยมญาติสามารถปฏิบัติได้ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการการระวังป้องกันโรคระบาด หากออกนอกพื้นที่ต้องกักตัว 14 วัน 6. ให้ทุกหน่วยพิจารณาจำกัดทางเข้า - ออกของหน่วย มีเจ้าหน้าที่คัดกรอง และเจ้าหน้าที่ต้องใส่หน้ากาก 7. ผู้บังคับกองร้อยและผู้บังคับกองพัน จะต้องเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดโดยมีผู้บังคับการกรม และ ผบ.พล หรือเทียบเท่า เป็นผู้กำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง หากไม่กำกับการปฏิบัติฯ หรือได้รับการรายงาน ฯ ถือว่าขัดคำสั่ง จะมีผลในการปรับย้ายทันที อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/872531 https://www.prachachat.net/politics/news-437410 https://www.mcot.net/viewtna/5e7ae2f6e3f8e40af842764f #TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #ไวรัส #โคโรนา #สายพันธุ์ใหม่ #อู่ฮั่น #ไทย #นายก #เอาอยู่ #Covid19 #โควิด #ทหาร #มีไว้ #รบ — at กองทัพบก.

5 views0 comments

Kommentare


bottom of page