top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

ไทยติดเชื้อเพิ่ม 35 ราย ขอนแก่นประกาศปิด สถานบันเทิง สถานศึกษา ฝ่าฝืนอาจมีโทษจำคุก 1 ปี


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยระบุว่า "เรามีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 42 ราย อยู่โรงพยาบาล 169 ราย เสีย 1 ราย ติดเชื้อยืนยัน 212 ราย เพิ่มขึ้น 35 ราย ผู้ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 7,546 ราย" โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจำนวน 35 ราย มีแฟนมวยจากจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด โคราช ด้วย ทั้งยังพบ ผู้ติดเชื้อเข้าประเทศจากพรมแดนไทย-กัมพูชา ด้าน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศเขียนเป็น โคโลนา บ่เคยเบิ่งข่าวบ๊บุ๊) โดยมีมาตรการโดยสรุป ดังนี้ 1. ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐวสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศ เตือนประชาชนงดการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด หากฝ่าฝืนเป็นความผิด โทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท 2. ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ที่มีคนแออัดเบียดเสียด ปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สนามมวย กีฬา ชนไก่ 2.1 ปิดชั่วคราว 14 วัน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สถานบันเทิง ร้านนวด โรงมหรสพ ฝ่าฝืน โทษจำคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.2 งดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย โรงเรียน กวดวิชา ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.3 งดกิจกรรมเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด เช่น ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน หากจำเป็นต้องคัดกรองก่อนเคลื่อนบ้าย รวมถึงห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท 2.4 ห้าง ตลาด สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ ต้องคัดกรองก่อนเข้าอาคาร มีเจลล้างมือ ทำความสะอาด พื้นผิวและสุขา ระหว่างวัน ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.5 ร้านค้า ร้านอาหาร ให้ทำความสะอาด พื้นผิว สุขา คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน ดูแลสุขภาพพนักงาน ให้ใช้หน้ากากผ้า มีเจลล้างมือ จัดการขยะ ฝ่าฝืน จำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 #TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #ไวรัส #โคโรนา #สายพันธุ์ใหม่ #อู่ฮั่น #ไทย #นายก #เอาอยู่ #Covid19 #โควิด #หน้า #กาก อ้างอิง https://www.youtube.com/watch?v=qaqGWQGUOUQ — at ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น.

4 views0 comments

Comments


bottom of page