top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

กองทัพ เลื่อนเกณฑ์ทหาร! (2 สัปดาห์) หนีโควิด-19


กระทรวงกลาโหม ประชุมร่วมกระทรวงมหาดไทย ตัดสินใจเลื่อน การตรวจเลือกทหารจากกำหนดเดิม 1-12 เมษายน 2563 ไปเป็น 16-26 เมษายน 2563 แจก 5 คะแนนสำหรับ ทหารที่เลื่อนปลดประจำการเป็นกรณีพิเศษด้วย แฟนเพจ Army Times Thailand รายงานว่า กระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ประชุมพิจารณา หามาตรการที่ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 แล้ว ตัดสินใจเลื่อนการตรวจเลือกทหารออกไปเพื่อให้สถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายไปในระดับหนึ่งก่อน “จึงจะมีการเลื่อนการตรวจเลือกทหารจากเดิม วันที่ 1-12 เม.ย.2563 เป็นวันที่ 16-26 เม.ย.2563” โดยจะมีการออกหมายเรียกใหม่และให้กระทรวงมหาดไทยประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้กองทัพมีความพร้อมในการเตรียมสถานที่ในหน่วยทหารทั้งหมดเพื่อใช้เป็นหน่วยตรวจเลือกเพราะเป็นพื้นที่เปิด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ทดแทนสถานที่เดิมซึ่งเคยใช้ โรงเรียน วัด และห้องประชุมเป็นสถานที่ตรวจเลือกรวมถึงการจัดบุคลากรในคณะกรรมการตรวจเลือกทั้งจากฝ่ายทหาร สัสดี และแพทย์ทหาร ให้มากขึ้นซึ่งการเพิ่มเติมนี้ต้องขอรับการสนับสนุนแพทย์เพิ่มเติมนอกโรงพยาบาลทหาร นอกจากนี้ ยังได้มีแนวทางในการลดความแออัดของสถานที่ โดยให้หน่วยรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องคนผ่อนผันประมาณ 1 แสนคนให้แล้วเสร็จโดยผู้ที่ขอผ่อนผันไม่ต้องมาแสดงตน ณ หน่วยตรวจเลือกส่งผลให้ผู้ที่ต้องเดินทางมาที่หน่วยมีแค่ผู้ที่ต้องมาเกณฑ์เพียง 350 คนต่อหน่วย/ต่อวัน สำหรับผู้ที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดตามที่มีใบรับรองจากโรงพยาบาลกองทัพบกให้เร่งดำเนินการกรรมวิธีให้เร็วที่สุด “ขณะเดียวกัน ยังให้เหล่าทัพประชาสัมพันธ์ให้ทหารกองประจำการสมัครใจขอเลื่อนกำหนดปลดเป็นกรณีพิเศษระยะเวลา 1 ปีโดยกระทรวงกลาโหมจะมอบคะแนนเพิ่มร้อยละ 5 หากสามารถไปสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารในอนาคตซึ่งให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกได้ส่งรายชื่อทหารกองประจำการที่สมัครใจอยู่รับราชการต่ออีก 1 ปีภายในวันที่ 30 มี.ค.นี้” สำหรับยอดทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการที่เหล่าทัพต้องการในปีนี้จำนวน 97,324 คนซึ่งน้อยกว่าปี 2562 ประมาณ 4,500 คน เนื่องจากมียอดของทหารที่ยังอยู่ในประจำการเหลื่อมปีมีอยู่จำนวนหนึ่ง อ้างอิง https://www.facebook.com/ArmytimesThailand/photos/rpp.1712032702420858/2412232735734181/?type=3&theater #TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #เกณฑ์ทหาร #ทหารเกณฑ#เลื่อน #COVID19 #โคโรนา — at กระทรวงกลาโหม.

8 views0 comments

Comments


bottom of page