top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

องค์กรปกป้องพระพุทธฯ เรียกร้อง หยุดสร้างมัสยิดทั่วประเทศ หากชายแดนใต้ไม่สงบ
“คุณแพร่เชื้อร้ายจากสามจังหวัดชายแดนใต้ ขึ้นมาทางภาคเหนือภาคอีสาน ทุกจังหวัด ทุกตำบล เพื่อเข้าสู่อำนาจการปกครอง เรามองว่า การขยายลัทธิคือการก้าวไปสู่การปกครองประเทศไทย และเปลี่ยนรัฐไทยให้เป็นรัฐอิสลาม เราจึงต้องสกัดการสร้างมัสยิดโดยเอาเงื่อนไขว่า ถ้าภาคใต้ไม่สงบคุณต้องหยุดสร้างมัสยิด”


องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ(อปพส.) รวมตัว เรียกร้องยุติการสร้างมัสยิดในประเทศไทย หากจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่สงบ โดยอัดวิดีโอประกาศจุดยืนที่จังหวัดขอนแก่น หลังคนพุทธโหวตค้านการสร้างมัสยิดที่บ้านเลิงเปือย ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 (https://www.youtube.com/watch?v=naov-SIjg5o)


---


ชาวพุทธ โหวต 528 เสียงต่อ 6 เสียง ค้านสร้างมัสยิดที่ขอนแก่น


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านเลิงเปือย หมู่ 9 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีการประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ เรื่องการขออนุญาตจัดตั้ง มัสยิดอับดุรเราะห์มาน ในพื้นที่ บ้านเลิงเปือยหมู่ 9


โดย มัสยิดอับดุรเราะห์มาน เป็นบ้านที่ใช้ดำเนินพิธีทางศาสนาอิสลามมาตั้งแต่ปี 2517 โดยเป็นที่ดิน ที่เจ้าของบริจาคให้ใช้เป็นมัสยิด แต่เนื่องจากยังไม่เคยขออนุญาตจัดตั้งอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 จึงได้ร้องขอต่อจังหวัดเพื่อจัดตั้ง


อย่างไรก็ตาม มีการทำเรื่องจากประชาชนคัดค้านการจัดตั้งครั้งนี้ นำไปสู่การจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็น และชาวบ้านในพื้นที่ได้ลงคะแนนเสียง 528 ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งมัสยิดแห่งนี้ ขณะที่ฝ่ายที่เห็นด้วยมีคะแนนเสียงเพียง 6 เสียงเท่านั้น


---


มุสลิมจะเปลี่ยนราชอาณาจักรไทยเป็นรัฐอิสลาม


อัยย์ เพชรทอง เลขาธิการ องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ(อปพส.) ชี้แจงแก่ ดิ อีสานเด้อว่า องค์กรฯ มองว่า การสร้างมัสยิดของชาวมุสลิม เป็นความพยายามที่จะสร้างอำนาจการปกครองของผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงจำเป็นต้องยับยั้งการสร้างมัสยิด เพื่อยุติความการสูญเสียอำนาจการปกครองตัวเองของชาวพุทธ


“คุณกำลังเข้าสู่อำนาจการปกครองคุณเลยยอมสูญเสียคำว่า ศาสนา เหลือแค่ลัทธิ แต่คุณได้ปกครอง มันถึงมีโต๊ะอีหม่าม มีผู้นำศาสนาเข้าเป็น ส.ว. เข้าไปนั่งเป็นกรรมาธิการ เข้าไปนั่งในระบบการปกครอง ซึ่งศาสนาพุทธของเราไม่มี” อัยย์ กล่าว


“เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้ บอกว่าคุณแพร่เชื้อร้ายจากสามจังหวัดชายแดนใต้ ขึ้นมาทางภาคเหนือภาคอีสาน ทุกจังหวัด ทุกตำบล เพื่อเข้าสู่อำนาจการปกครอง เรามองว่า การขยายลัทธิคือการก้าวไปสู่การปกครองประเทศไทย และเปลี่ยนรัฐไทยให้เป็นรัฐอิสลาม เราจึงต้องสกัดการสร้างมัสยิดโดยเอาเงื่อนไขว่า ถ้าภาคใต้ไม่สงบคุณต้องหยุดสร้างมัสยิด” อัยย์ กล่าวเพิ่มเติม


อัยย์ ระบุว่า อปพส. เป็นกลุ่มชาวพุทธที่มีนโยบายเป็นแผนที่รวมใจชาวพุทธเป็นหนึ่ง เพื่อรวมพลังที่สร้างความแข็งแรง ต่อต้านลัทธิอิสลามจากตะวันออกกลาง เพราะพวกนี้ มองคนไทยว่าเป็นคนอื่น รวมทั้ง อิสลามสายมาลายูที่ไม่ได้มองไทยเป็นประเทศแม่ แต่มองไทยเป็นผุ้รุกรานรัฐปัตตานี แล้วปลูกฝังเยาวชน ผ่านปอเนาะ หลอกลวงว่า มีทหารเอกของพระเจ้าตาก ชื่อบังหมุดร่วมกู้ชาติ ทำเป็นว่า ไม่ใช่ผู้อาศัย แต่เป็นผู้กอบกู้ ผู้ร่วมสร้างชาติ มุสลิมเลยต่อต้านคนพุทธ และด่าพระ


อย่างไรก็ดี อัยย์ กล่าวว่า “ผมยอมรับมุสลิมที่เผยแผ่ศาสนาแบบธรรมชาติ เหมือนคนคริสต์ ไม่ใช่พยายามที่จะปกครอง ผมคุยกับมุสลิมได้ เพราะเชื่อว่ามีมุสลิมที่ดี”


---


ไทยมีมุสลิม 5 เปอร์เซ็นต์ มันจะยึดประเทศได้ยังไง


พ.ต.ท. สมหวัง เนตรทิพยานนท์ ประธานอิสลามจังหวัดขอนแก่น กล่าวแก่ ดิ อีสานเด้อว่า สิ่งที่ อปพส. กลัว คือ อิสลามจะยึดประเทศ มองตามความเป็นจริงแล้วโอกาสเป็นไปได้จริงน้อยมาก เนื่องจาก ประเทศไทยมีคนมุสลิมอยู่จำนวนน้อยมาก


“เรื่องความกลัวความไม่สงบ จะเปรียบเทียบภาคใต้กับขอนแก่นได้ยังไง เราก็ยอมรับว่า ความจริงมันเกิดขึ้นทางโน้น(จังหวัดชายแดนภาคใต้) แต่จะมาเทียบความจริงกับอีสานมันไม่ได้ ถ้าจะเกิดจริง กอ.รมน. เขาก็ล็อคหมดแล้ว เขา(พวกที่คัดค้านการสร้างมัสยิด) อาจจะได้รับข้อมูลผิดๆก็ได้ ประเทศไทยมีอิสลามแค่ 5 เปอรเซ็นต์ คนพุทธมี 95 มันจะไปยึดประเทศได้ยังไง แฟนผมเขาก็เป็นพุทธมาก่อน พี่แฟนผมก็เป็นพระ คนอิสลามส่วนมากที่นี่ก็ไม่มีอะไรหรอก เขาก็ทำเนื้อแค่นั้น แต่ส่วนตัวผม ผมไม่ได้รังเกียจ ไม่ได้โกรธเขานะ” พ.ต.ท. สมหวัง กล่าว


“ถ้ากลัวยังไง อยากให้ทำยังไง ก็บอกมา ผมว่ามันก็อยู่ร่วมกัน มัสยิดมันก็เหมือนวัด เขาแค่มาทำความดีเท่านั้นเอง ส่วนมากก็มาทำเฉพาะวันศุกร์ กิจกรรมไม่มีอะไร ทุกคนเข้าไปได้เลย ตรวจสอบได้เลย มันมีไว้สอนศาสนา เพราะเป็นห่วงว่าเด็กรุ่นหลังจะไปทางยาเสพติด พวกฮาร์ดคอร์ไม่มีหรอก” พ.ต.ท. สมหวัง ยืนยันว่า อิสลามในจังหวัดขอนแก่นไม่มีกลุ่มหัวรุนแรง


---


จังหวัดขอนแก่นจะเคารพเสียงของชาวบ้าน ไม่ตั้งมัสยิดบ้านเลิงเปือย


สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยืนยันว่า ระหว่างชาวพุทธ และมุสลิมในพื้นที่ไม่ได้มีความขัดแย้ง แต่จะยังไม่มีการจัดตั้งมัสยิดดังกล่าว เนื่องจาก มีผู้ไม่เห็นด้วยมากกว่า ผู้ที่เห็นด้วย


“ตอนนี้ไม่ได้ขัดแย้งอะไร เมื่อวันอาทิตย์มีการลงคะแนนกัน เรื่องการขอตั้งมัสยิด มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยให้สร้าง 528 ราย ที่ไม่เห็นด้วยว่าจะให้มีการสร้าง 6 ราย ก็คงเป็นไปตามนี้ ที่ทางจังหวัดห่วงคือ เรื่องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ให้เป็นไปด้วยความสงบ และให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น ให้สังคมอยู่ด้วยกันได้ด้วยดี ได้แสดงออก และเป็นไปด้วยความเข้าใจกัน การสร้างมัสยิดก็คงยังไม่เกิดขึ้น เพราะ ต้องเคารพความเห็นที่ได้ลงคะแนนกัน” สมศักดิ์ ระบุ


---


#TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #อิสลาม #พุทธ #หยุด #สร้างมัสยิด #ขอนแก่น #ทั่วประเทศ #มุสลิม #ไทย #สันติ #สต

726 views0 comments

Comments


bottom of page