top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

เลื่อนจ้อโพดครับจารย์ : นักศึกษา ม.ขอนแก่น ฟ้องอธิการบดี ฐานเลื่อนสอบหลีกลอยกระทง“มข. เลื่อนสอบปลายภาค ก่อนสอบไม่ถึงเดือน หลังเพิ่งนึกได้ว่า ใกล้งานลอยกระทงเกินไป”


นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยื่นเรื่องฟ้องศาลปกครอง หลังรักษาการอธิการบดี มีคำสั่งให้เลื่อนการสอบปลายภาคออกไปจากเดิม โดยคำสั่งกำหนดวันสอบใหม่นี้ เพิ่งประกาศก่อนจะถึงวันสอบจริงไม่ถึง 1 เดือน


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2760/2562 เรื่องแก้ไขปฏิทินการศึกษาฯ โดยมีใจความสำคัญคือการเลื่อนการสอบปลายภาค จากกำหนดการเดิมออกไป


“กำหนดสอบปลายภาคเดิม 12-25 พฤศจิกายน 2562 กำหนดการใหม่ 15-28 พฤศจิกายน 2562 … วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรียนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กำหนดการเดิม 29 พฤศจิกายน 2562 กำหนดการใหม่ 2 ธันวาคม 2562” ตอนหนึ่งของประกาศ ระบุ


“โดยที่ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 975/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่องปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 ได้กำหนดปฏิทินการศึกษาไว้ ต่อมามหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการจัดงาน ศรีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ และลอยกระทงในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงเห็นควรแก้ไขปฏิทินการศึกษาเดิม” ประกาศ ระบุเหตุผลของการเลื่อน


หลังจากมีการประกาศเลื่อนออกมาไม่นาน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นี้ มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อ ธีร์ พระคุณ ได้โพสต์รูปใบคำร้องต่อศาลปกครอง และเขียนข้อความลงในกลุ่ม KKU Group บนเฟซบุ๊ค โดยระบุว่า ตนเองได้ร้องต่อศาลปกครองขอให้เลื่อนกำหนดสอบกลับมาเป็นกำหนดการเดิม


“วันนี้ไปใช้สิทธิทางศาลด้วยความสุจริตที่ศาลปกครองครับ ขอให้ศาลประกาศเลื่อนสอบโดยฉุกเฉิน สุขสันต์วันลอยกระทบครับ” ธีร์ ระบุ


---


โดยจากรูปใบคำร้องต่อศาลปกครองขอนแก่น ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ซึ่ง ธีร์ได้โพสต์ลงในกลุ่ม ปรากฎข้อความว่า(เท่าที่อ่านออก)


“ผู้ฟ้องคดี(ธีร์) เห็นว่าประกาศดังกล่าว(ฉบับที่ 2760/2562) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้อง(อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น) คดีอ้างเหตุผลว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดงานศรีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ และลอยกระทง วันที่ 9 ถึง 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการสอบปลายภาค ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะกระทำการเลื่อนการสอบ” เหตุผลของการฟ้อง


“เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ทราบถึงการจัดงาน ศรีฐานเฟสติวัล และลอยกระทง เพราะเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นทุกปี จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าได้อยู่แล้ว… การเลื่อนสอบปลายภาคโดยกระทันหันดังกล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น นักศึกษาปีที่ 4 ที่ต้องฝึกงานสหกิจ ไม่อาจเดินทางไปฝึกงานได้ตามกำหนดล่วงหน้า นักศึกษาอาสาที่ได้จองห้องพักในการออกค่าย การยกเลิกเปลี่ยนแปลงตั๋วเดินทางที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้า ไปต่างประเทศและเดินทางในประเทศ” ส่วนหนึ่งจากใบคำฟ้อง


“สำหรับผู้ฟ้องคดีมีผลกระทบในการวางแผนการเรียน และการสอบ รวมทั้ง… การเดินทางไปงานแต่งงานของญาติผู้ใหญ่ฝ่ายมารดา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า มหาวิทยาลัยสามารถจัดให้มีการสอบปลายภาคตามกำหนดเดิม การเปลี่ยนแปลงการสอบทำให้นักศึกษาได้รับผลกระทบในทางต่างๆ” ใบคำฟ้องระบุ


โดย ธีร์ ในฐานะผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งเลื่อนวันสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัย และพิจารณาคำฟ้องของตนเองโดยฉุกเฉิน


---


อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีท่าทีหรือการเคลื่อนไหวใดๆจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้จากการสืบค้นของดิ อีสานเด้อ นี่ไม่ใช่การประกาศเลื่อนการสอบปลายภาคของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นครั้งแรก เพราะในช่วงเดือนมีนาคม 2562 นี้ มหาวิทยาลัย เคยมีประกาศเลื่อนการสอบปลายภาค เดือนพฤษภาคม 2562 มาแล้วเช่นกัน (ประกาศ 750/2562)


ท่าเบิ่ง ว่าเรื่องนี้สิจบลงจั๋งใด๋ เด้อท่านผู้ชม


#TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #สอบเด้ครับจารย์ #ลอยกระทงก็อยากสิลอย #แต่จ้อโพดครับจารย์ #สอบเด#บ่แม่นนัดหมู่กินข้าว #โอ้ว #ตั้งโตบ่ทัน #วอทซับแหมน #วันสอบแหม


39 views0 comments

Kommentare


bottom of page