top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

จังหวัดสกลนคร ชาวบ้านวารนิวาส ประกาศจุดยืนต้านเหมืองแร่วันนี้ เวลาประมาณ 9.45 น. ชาวบ้านได้เดินมาถึงที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส และได้อ่านคำประกาศจุดยืนในการต่อสู้ปกป้องชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้แผ่นดินนี้ไม่มีเหมือง และขอให้ร่วมกันติดตามสถานการณ์ในวันที่ 31 ก.ค. 62 ซึ่งศาลสว่างแดนดินได้นัดฟังคำพิพากษา เวลา 09.00 น.ในคดีบริษัทเหมืองฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายกับชาววานรนิวาส จำนวน 9 ราย และให้กำลังใจกับชาววานรนิวาสทั้ง 9 รายที่ถูกฟ้องคดีด้วย

.


คำประกาศ

.

พี่น้องทั้งหลายยังจำได้ไหม เมื่อย่างเข้าสู่หน้าฝนในปีที่ผ่านมา ขณะที่พวกเราชาววานรนิวาสกำลังมีความสุขสำราญกับวิถีเกษตรกรรม ด้วยการไถหว่าน เพาะปลูก และหาอยู่หากินในป่าโคก ห้วย หนอง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตามธรรมชาติมาแต่บรรพบุรุษ

.

แต่ในระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2561 ได้มีบริษัทเหมืองซึ่งเป็นนายทุนจากประเทศจีน ขนถ่ายอุปกรณ์ขุดเจาะสำรวจแร่เข้าไปในบริเวณลำห้วยสีดอกกาว ซึ่งอยู่ในท้องที่บ้านน้อยหลักเมือง ตำบลวานรนิวาส เพื่อทำการสำรวจแร่โปแตช หลุมที่ 4 ในแปลงอาชญาบัตรพิเศษเนื้อที่รวมทั้งหมด 120,000 ไร่ ทำให้พวกเราชาวบ้านจำต้องปล่อยทิ้งเรือกสวนไร่นา วางมัดกล้า และจอบ เสียม ออกมารวมตัวกันเรียกร้องสิทธิอันพึงมี เพื่อปกป้องบ้านเกิด ร่วมกับประชาชนชาวอำเภอวานรนิวาส ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการขุดเจาะสำรวจและทำเหมืองแร่ พร้อมทั้งเรียกร้องให้บริษัทยุติการสำรวจ เนื่องจากว่าการสำรวจแร่โปแตช เพื่อจะนำไปสู่การทำเหมืองใต้ดินที่กินอาณาบริเวณเป็นหมื่นเป็นแสนไร่นั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การทรุดตัวของดิน การปนเปื้อนของเกลือลงสู่พื้นที่การเกษตร และการแย่งชิงแหล่งน้ำของชุมชนเพื่อไปใช้ในกิจการเหมืองและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นต้น รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตามมา

.

จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้นำมาซึ่งการถูกดำเนินคดีทั้งสิ้น 3 คดี ได้แก่ 1.) ความผิดตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะถูกดำเนินคดีจำนวน 2 ราย ซึ่งพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องในเวลาต่อมา 2.) คดีอาญาในข้อหาข่มขืนใจ เป็นเหตุให้คนงานเหมืองมีความหวาดกลัวจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จนไม่กล้าเข้าไปดำเนินการขุดเจาะสำรวจแร่ ถูกดำเนินคดีจำนวน 9 ราย ซึ่งยังอยู่ในชั้นการพิจารณาของพนักงานอัยการ และ 3.) บริษัทเหมืองฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายพวกเราชาววานรนิวาส จำนวน 9 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 3,600,000 บาท

.

ทั้งนี้ ในคดีบริษัทเหมืองฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายกับชาววานรนิวาส จำนวน 9 ราย อยู่ในอำนาจศาลจังหวัดสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินกระบวนการสืบพยานทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ศาลจึงนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ เวลา 09.00 น. พวกเราในนาม “กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส” ร่วมกับ “กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด” และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในอำเภอวานรนิวาสจึงขอประกาศเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายในอำเภอวานรนิวาส และชาวสกลนคร ตลอดจนสาธารณชนทั่วทั้งประเทศ ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ฟังคำพิพากษา รวมทั้งให้กำลังใจกับชาววานรนิวาสทั้ง 9 รายที่ถูกฟ้องคดีซึ่งเขาเหล่านี้เปรียบเสมือนตัวแทนและสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ปกป้องชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้แผ่นดินนี้ไม่มีเหมือง...

.

ด้วยจิตคารวะ

ประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

21 กรกฎาคม 2562


______

ที่มา:FB/เหมืองแร่สกลนคร#TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #เหมืองแร่ #ต้านเหมือง #ฟ้องชาวบ้าน #สิทธิชุมชน #อีสานแหล่งแร่ #แร่กับแหล่ต่างกันอยู่เด่ — at ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส.


26 views0 comments

Comments


bottom of page