top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

ประชาชนเดินเท้ามอบ 13,409 รายชื่อเสนอ พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งฯ คสช. ให้สภาฯวันนี้ ( 24 มิถุนายน 2562) เวลา 9.30 น. ตัวแทนองค์กรภาคประชาชน 23 องค์กรและประชาชนราว 100 คน เดินเท้าจากบริเวณหน้ากระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 ไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ ในระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อส่งมอบ 13,409 รายชื่อประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้แคมเปญ 'ปักหมุด ปลดอาวุธ คสช.' ในการเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายพระราชบัญญัติ ยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช. 35 ฉบับ


ที่หน้ากระทรวงการคลัง ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. มีตัวแทนจากเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม, สหพันธ์เกษตกรภาคใต้ (สกต.), เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.), เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่, สมัชชาคนจน, เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, สลัมสี่ภาค และเครือข่ายรัฐสวัสดิการ รวมประชาชนทั่วไปมาร่วมกันแสดงพลังประชาชนเพื่อส่งมอบรายชื่อในแคมเปญปลดอาวุธ คสช. ในครั้งนี้


อย่างไรก็ตาม เวลา 8.50 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.บางซื่อ เดินทางมาดูแลความเรียบร้อย พร้อมเจรจากับผู้นำการเดินขบวนประชาชนรวมถึงทนายที่ร่วมดูแลความเรียบร้อยของขบวน โดยกล่าวว่า เจ้าหน้าที่จะไม่ขัดขวางการเดินเท้าไปส่งมอบรายชื่อต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ แต่อยากเน้นให้กลุ่มผู้เดินขบวนรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของขบวน ไม่ให้ผิดข้อบังคับตาม พ.ร.บ.ชุมนุมฯ ตามที่ตกลงกันไว้ รวมถึงมีความเป็นห่วงต่อความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพของผู้ร่วมเดินเท้าทุกคนโดยหากมีการผิดข้อบังคับดังกล่าว เจ้าหน้าที่ก็จำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


เวลา 9.30 น. ประชาชนเริ่มตั้งขบวนและปลุกใจกันด้วยการกล่าวว่า "ปักหมุก ปักหมุด" "ปลดอาวุธ คสช." และเริ่มเดินขบวนในเวลา 9.40 น. ประชาชนทุกคนร่วมกันถือกล่องที่บรรจุรายชื่อทั้ง 13,409 ฉบับ เพื่อเสนอ 'ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. …' นับเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 133 (3) ในการเสนอชื่อประชาชน 10,000 รายชื่อ เพื่อขอยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช. รวม 35 ฉบับ ใน 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นสิทธิในกระบวนยุติธรรม 9 ฉบับ, ประเด็นเสรีภาพสื่อมวลชน 6 ฉบับ, ประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม 13 ฉบับ และประเด็นเสรีภาพการแสดงออก 9 ฉบับ


สำหรับภาพรวมบรรยากาศการเดินเท้าตลอดเส้นทาง เป็นไปด้วยความสงบ จากการเดินเท้าเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งจนไปถึงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในเวลา 10.15 น. และส่งมอบ 13,409 รายชื่อให้กับสภาฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาฯ อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางเป็นอย่างดี


ทั้งนี้นับเป็นเวลากว่า 1 ปี กับอีก 6 เดือน ที่เครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันทำแคมเปญ #ปลดอาวุธคสช เพื่อ #ทวงคืนสถานการณ์ปกติ ท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่เอื้อต่อการแสดงออกหรือการทำกิจกรรมทางการเมืองมากนัก แต่ในที่สุดก็ถึงวันที่ประชาชนร่วมกันเดินเท้าเพื่อแสดงพลังและส่งมอบรายชื่อให้กับตัวแทนสภาฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณายกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช. ที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนมานานกว่า 5 ปี และนี่คือวาระแรกที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยกันอย่างแท้จริง


#TheIsaander #ข่าวอีสาน #iLAw #ปลดอาวุธคสช #วันพุธปลดอาวุธคสช #วันไหนก็ปลดได้ #ยกเลิกคำสั่งคสช #ซ่อยกันเด้อ #จอนอึ๊งภากรณ์ #คนละคนกับไจ #ประดิพัทธ์ #กระทวงการคลัง #สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร — at นิพนธ์โภชนา.

3 views0 comments

Comments


bottom of page