top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

หนอนบ่น้อยเด้ครับ หนอนกระทู้แทะข้าวโพด 3 หมื่นไร่ โคราช


ไม่ได้ระบาดเล่นๆ! หนอนกระทู้ ศัตรูตัวฉกาจอาละวาดหนักในไร่ข้าวโพดเกษตรกรโคราชแล้วกว่า 30,000 ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งจังหวัด 38,000 ไร่ เผยระบาดมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เกษตรจังหวัดฯ เร่งช่วยเหลือป้องกันและกำจัด


ผู้จัดการออนไลน์ รายงานเมื่อ 17 มิถุนายน 2562 ว่า นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ควบคุมและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างการรับรู้และถ่ายทอดความรู้การควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดให้แก่เกษตรกร หลังพบการระบาดในพื้นที่ อ.ปากช่องอย่างหนัก ว่า สถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) ใน จ.นครราชสีมานั้น พบว่า อ.ปากช่องมีพื้นที่การระบาดจำนวน 30,117 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,606 ราย


รองลงมาคือ อ.วังน้ำเขียว พบพื้นที่การระบาดจำนวน 2,873 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 203 ราย อ.เสิงสางพบพื้นที่การระบาดจำนวน 174 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 31 ราย อ.ขามสะแกแสงพบพื้นที่การระบาดจำนวน 46 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 7 ราย และ อ.โนนไทย พบมีการระบาดเช่นกัน รวมพื้นที่ระบาดกว่า 33,210 ไร่ จากพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งจังหวัด 38,000 ไร่ ซึ่งถือเป็นปีที่มีการระบาดมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ และขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายทั้งหมด


สำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้น สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ในการออกติดตามสถานการณ์การระบาด ให้คำแนะนำแนวทางในการป้องกันกำจัดการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด


โดยรณรงค์ควบคุมและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) เพื่อสร้างการรับรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการไปยังเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ ให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการระบาด และสามารถจัดการหนอนกระทู้ลายจุดในพื้นที่ของตนเองได้ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดถ่ายทอดความรู้โดยการสาธิตบรรยายจากนิทรรศการและสถานีถ่ายทอดความรู้ โดยหน่วยงานภาครัฐซึ่งจัดเป็นสถานีให้เกษตรกรเรียนรู้จำนวน 3 สถานี คือ สถานีที่ 1 วงจรชีวิตและลักษณะการทำลายของหนอนกระทู้ข้าวโพด สถานีที่ 2 การใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และสถานีที่ 3 การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติในการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด


หนอนกระทู้ชนิดนี้ นอกจากข้าวโพดที่ชอบทำลายแล้วยังสามารถเข้าทำลายพืชได้อีกกว่า 80 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสูบ ฝ้าย ทานตะวัน กล้วย กระเทียม ขิง มันเทศ พริก พืชตระกูลถั่ว และพืชผักอีกหลายชนิด เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดจะต้องหมั่นสำรวจแปลงหลังจากข้าวโพดงอก สังเกตกลุ่มไข่และรอยทำลายสีขาวที่ผิวใบ เมื่อพบต้นถูกทำลายจะต้องป้องกันกำจัดตามคำแนะนำทันที #TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #โคราช #นครราชสีมา #ผู้จัดการออนไลน์ #หนอนบ่น้อย #กินข้าวโพด #หนองกระทู้ #บุกแหลก #แดกเกลี้ยง #วอน

46 views0 comments

Comments


bottom of page