top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

ไข้เลือดออกระบาด อุบลฯ ยังต้องการมุ้ง ชวนกันบริจาคแหน่เด้อ


ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า หน่วยงานรัฐร่วมภาคประชาชน ระดมจัดหามุ้งมอบให้โรงพยาบาลทั้งจังหวัด กางให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัว หยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่ง 5 จังหวัดอีสานใต้ป่วยกว่าพันราย ตายแล้ว 5 คน


จ.ส.อ.เกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบมุ้งขนาด 5 ฟุตแบบผูกกับเสาเตียงจำนวน 142 หลัง ใช้ป้องกันยุงกัดจากตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และตัวแทนหน่วยงานรัฐ ซึ่งเปิดรับบริจาคจากผู้ประกอบการและภาคประชาชนมูลค่าเกือบ 20,000 บาท


ทั้งนี้เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งยังขาดแคลนใช้กางให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคต่างๆในโรงพยาบาล ที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารับการรักษาด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงในโรงพยาบาลกัดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก แล้วไปกัดผู้ป่วยคนอื่นจนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคภายในโรงพยาบาล


ซึ่งปัจจุบันตามโรงพยาบาลทุกแห่งยังคงเปิดรับบริจาคมุ้ง และเครื่องช่วยให้สารน้ำทางเส้นเลือดหรืออินฟิวชั่นปั๊มแก่ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ตามโรงพยาบาลยังขาดแคลน โดยสามารถบริจาคเงินผ่านคิวอาร์โค้ชของโรงพยาบาลทั้ง 25 แห่งของจังหวัด หรือมอบผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ได้เช่นกัน


---


ด้านสถิติการระบาดของโรคไข้เลือดออกของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มีผู้ป่วย 1,160 คน เสียชีวิต 5 คน คือ อำเภอนาจะหลวย 2 คน อำเภอบุณฑริก น้ำขุ่น และสิรินธร อำเภอละ 1 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็ก


ส่วนสถิติในพื้นที่ 5 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 14 พฤษภาคม มีผู้ป่วย 1,720 ราย โดยพบผู้ป่วยมากสุดคือ จ.อุบลราชธานี รองลงมาคือ จ.ศรีสะเกษ กว่า 500 ราย


---


#TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #มติชน #อุบลราชธานี #ไข้เลือดออก #มุ้ง #พี่ตูนช่วยด้วย #รับบริจาค


5 views0 comments

Comments


bottom of page