top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

แล้งเหลือเกินพี่จ๋า สารคามไม่มีน้ำประปา-โคราชนั้นหนาซื้อน้ำวันละ 100


สารคามโหยหาน้ำประปา จังหวัด และกรมชลฯ เร่งแก้ไข

.


มติชนรายงานว่า ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีกรณีชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน ของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยแหล่งน้ำผลิตประปาของหมู่บ้าน ไม่สามารถผลิตน้ำประปาสำหรับใช้อุปโภคบริโภคได้ว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตชลประทาน


เป็นประปาท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยอาศัยแหล่งน้ำสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ หนองน้ำบ้านน้อยพัฒนา, หนองใหญ่ และหนองบ้านหนองมะเห็บ


ซึ่งปัจจุบันทั้ง 3 หนองน้ำเริ่มแห้งขอดแล้ว ในเบื้องต้นโครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตร และ 6,000 ลิตร จำนวน 6 คัน แจกจ่ายบริการประชาชนเฉลี่ยวันละ 80,000 ลิตร ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน สนับสนุนน้ำไปแล้วประมาณ 2,366,000 ลิตร และยังคงให้การช่วยเหลือต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีฝนตกลงมา เข้าหนองน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน แต่ก็ยังมีปริมาณไม่เพียงพอสำหรับใช้ผลิตประปา ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคามได้ประกาศเขตภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) แล้วตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ยื่นเรื่องขอประกาศเขตภัยพิบัติ คือวันที่ 10 เมษายน 2562


อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้น ได้มีการจัดประชุมแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม และการประปาส่วนภูมิภาคทั้ง 22 สาขา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 และ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบสถานการณ์น้ำ และร่วมกันวางแผนให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าที่โครงการชลประทานมหาสารคามบูรณาการทำงานแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องสูบน้ำ 16 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 1 คัน ที่พร้อมจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างทันท่วงที


---


ที่กาฬสินธุ์ ปลาเขื่อนลำปาวตาย ประมงชี้ ไม่ใช่เพราะแล้ง

.


สำหรับกรณีที่เกษตรกรเลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว พื้นที่ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความเดือดร้อนจากปลามีอาการน็อกน้ำ ทยอยตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ บริเวณเหนือเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้มีน้ำฝนจำนวนมากไหลลงในอ่างเก็บน้ำ ปลานิลในกระชังจึงปรับตัวไม่ทัน เกิดอาการน็อกน้ำ ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จะลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุการตายของปลาให้ละเอียดอีกครั้ง โดยสาเหตุของปลากระชังน็อกน้ำไม่ได้มีสาเหตุจากภัยแล้ง


---


โคราช แล้งจนต้องซื้อน้ำใช้ วันละ 100 บาท

.


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา ยังคงประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือน โดยเฉพาะตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ำในแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแห้งขอดจนหมด ไม่สามารถผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ชาวบ้านใช้สอยได้ ทำให้ชาวบ้าน 1,100 คน จำนวน 420 หลังคาเรือน ของบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 15 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักไม่มีน้ำใช้ จำเป็นต้องซื้อน้ำจากรถเร่ที่มาขายน้ำวันละ 100 บาท


นายสมร ตลาดโพธิ์ อายุ 71 ปี ชาวบ้านในตำบลช่องแมว บอกว่า ภัยแล้งปีนี้ยาวนานหลายเดือนทำให้ แหล่งน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่แห้งขอดจนหมด ชาวบ้านจึงไม่มีน้ำใช้ สระน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ผลิตน้ำประปาก็แห้งขอดเช่นกันจนสามารถลงไปเกี่ยวหญ้าในสระน้ำได้ และแม้จะย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ก็ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหนัก ต้องซื้อน้ำจากรถขายน้ำมาใช้นานหลายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 2,500-3,000 บาท จึงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการเรื่องด่วนด้วย


---


#TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #มติชน #แล้ง #อีหลีเด้อ #มหาสารคาม #นครราชสีมา #กาฬสินธุ์ #โคราช #สารคาม #กาสิน #เขื่อนลำปาว #ปลาตาย #คนก็จะตาย #ไม่มีน้ำใช้ #ซ้อยข่อยแหน #สร้อยข่อยแหน่

6 views0 comments

Comments


bottom of page