top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

สกลนคร แจ้งมีกัญชาโค้งสุดท้ายคึกคัก


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เผยรับจดแจ้งครอบครองกัญชาถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นวันสุดท้าย ขณะที่ผู้ป่วยหิ้วกัญชาสดและกัญชาสกัดมาจดแจ้งแล้วจำนวนมาก


วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ครอบครองกัญชาที่มาจดแจ้ง มี 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 ครอบครองกัญชาเพื่อการวิจัย มี 4 สถาบัน คือ 1.ม.เกษตรฯ 2.วัดคำประมง 3.ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ 4.รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ป่วย มีผู้มาจดแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อการรักษา จำนวน 130 ราย และกลุ่มที่ 3 ครอบครองกัญชาไว้โดยไม่ใช่ผู้ป่วยหรืองานวิจัย ยังไม่มีผู้มาแจ้ง ซึ่งสามารถจดแจ้งได้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 62 ในเวลาราชการและวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจดแจ้งนั้นขอให้ประชาชนเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม


โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการขอจดแจ้ง ดังนี้ บัตรประชาชน เอกสารรับรองอาการเจ็บป่วยจากแพทย์ และนำกัญชาที่ใช้ในการรักษาในทุกรูปแบบไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้สารสกัดจากกัญชามารักษาโรคมาก่อน ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนหาผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อมาแจ้งครอบครองเพราะการใช้สารสกัดในการรักษาอาการใดๆก็ตาม ควรได้รับการวินิจฉัยอย่างถี่ถ้วนจากแพทย์ เพราะอาจได้รับอันตรายได้ และขณะนี้มีหลายหน่วยงานกำลังวิจัย และผลิตสารสกัดจากกัญชาที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยามากขึ้น


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กล่าวต่อว่า ในปัจจุบันพบว่ามีการแชร์เรื่องราวหารปลูกกัญชาตามสื่อต่างๆ ระบุว่าให้ประชาชนสามรถปลูกกัญชาได้ หรือให้นำเอาใบรับรองแพทย์ไปขอปลูกกัญชาเพื่อรักษาโรคนั้น ทาง สสจ.สกลนคร ขอย้ำว่า การแจ้งครอบครองกัญชา เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ หรือใช้รักษาโรคเพื่อนิรโทษกรรมเท่านั้น ไม่ใช่การอนุญาตให้ปลูกแต่อย่างใด


กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ เร่งรัดอบรมแพทย์แผนปัจจุบันในการใช้กัญชารักษาโรค กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอบรมแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ที่มีใบประกอบวิชาชีพ ในการสั่งใช้ยาแผนไทยที่มีการเข้ากัญชา โดย รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ผลิตยาแผนไทยที่เข้ากัญชา 6 ตำรับ จากกัญชา 150 กิโลกรัม และยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เพิ่มในขณะนี้ ซึ่งจะได้นำกัญชาที่ได้รับการส่งมอบจากกรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มาทำการผลิตนั้นมีปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิตแล้ว


—-


#TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #กัญชา #เยียวยา #หลายอย่าง #จดแจ้ง #ครอบครอง #สกลนคร #มาลีฮวนน่า #รักษาโรค #มติชน

4 views0 comments
bottom of page