top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

อบจ.สกลฯนำร่อง สละเงินเดือน ตั้งกองทุนท้องถิ่นรวมพลังสู้ภัยโควิดอบจ.สกลนคร เชิญชวน อปท.141 ทั่วประเทศ ตั้งกองทุนท้องถิ่นรวมพลังสู้ภัยโควิด สละเงินเดือนประจำเดือน เม.ย.63 นำร่องประเดิมซื้ออุปกรณ์ หน้ากากอนามัย เจล เครื่องวัดไข้ มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ วันนี้ (9 เมษายน 2563) ไทยรัฐรายงานว่า ที่หอประชุม สภา อบจ.สกลนคร นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร เชิญผู้บริหาร อบจ., ผู้บริหารเทศบาล, ผู้บริหาร อบต. เข้าหารืออย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ของ จ.สกลนคร ในปัจจุบันขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ 1 ราย มีผู้เข้ารับการกักตัว 26,518 ราย ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาสู้กับเชื้อโรคร้ายโควิด เบื้องต้น นายก อบจ. และรองนายก รวมทั้งเลขา ที่ปรึกษา สละเงินเดือนเดือนเมษายน 2563 เพื่อตั้งเป็นกองทุนเริ่มแรก จำนวน 232,330 บาท หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ก็จะสละเงินเดือนในเดือนต่อไป "อยากเชิญชวนผู้บริหารท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่จำนวน 141 แห่ง ได้เสียสละเงินเดือนของตัวเอง เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ในการสู้ภัยโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดไข้ ถังขยะติดเชื้อ รวมทั้งชุดป้องกันเชื้อ เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยกู้ภัย เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร อสม. และอื่นๆ รวมทั้งผู้ที่ถูกปิดหมู่บ้าน ผู้ที่ถูกกักตัว 14 วัน เขาเหล่านี้กำลังได้รับความเดือดร้อน เพราะไม่มีรายได้ ดังนั้นพวกเราต้องช่วยดูแลพวกเขา" นายก อบจ.สกลนคร กล่าวต่อว่า โรคโควิดฯ มีความเป็นมาอย่างไรเราไม่ทราบ แต่ทราบว่าความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว จะทำให้สามารถผ่านโรคนี้ไปได้ เป็นการแสดงพลังของคนท้องถิ่นเป็นแห่งแรกนำร่อง แล้วจะมีองค์กรอื่นทำตาม ซึ่งนายสมาน ศิลาแดง นายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ ประธานสันนิบาต จ.สกลนคร นายวิศรุต แก้วฝ่าย นายก อบต.ขมิ้น ในฐานะนายกสมาคม อบต.จ.สกลนคร และผู้บริหาร อปท.ทั้งหมดยกมือเห็นชอบให้มีการตั้งกองทุนขึ้นมาตั้งแต่วันนี้ ในชื่อ "กองทุนท้องถิ่นสกลรวมใจต้านภัยโควิด" พร้อมกล่าวว่า หากเรารวมพลังกันได้เช่นนี้ รับรองว่าท้องถิ่นจะก้าวเดินไปข้างหน้าในการพัฒนาจังหวัดต่อไปในอนาคต ขอบคุณภาพประกอบจาก : แฟนเพจสกลนครซิตี้ _________________________ #Theisaander #สกลนคร #อบจสกล #ต้านภัยโควิด — at ทำเนียบรัฐบาลไทย.

3 views0 comments

Kommentare


bottom of page