top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ ยุบพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากเห็นว่า การที่พรรคกู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค เพื่อนำมาใช้ดำเนินกิจกรรมพรรค เป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญ


ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดี กกต. ร้องศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปล่อยเงินกู้ให้พรรคอนาคตใหม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการกระทำของพรรคอนาคตใหม่นั้นเป็นการบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นจำนวนมาก ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 66 และคณะกรรมการบริหารพรรคควรจะรู้ว่าเจ้าหน้าจะมีความได้เปรียบทางการเมือง กลายเป็นธุรกิจทางการเมือง ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 72


โดยศาลสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ รวม 16 คน เป็นเวลา 10 ปี ได้แก่


-ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค

-ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค

-ชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-นิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

-นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค

-ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค

-สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค


ในวันนี้ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ไม่ได้เดินทางไปฟังคำพิพากษาที่ศาลรัฐธรรมนูญ แต่รวมตัวกันอยู่ที่ทำการพรรคบนถนนเพชรบุรี ร่วมกับผู้สนับสนุนพรรคกว่าร้อยคน

หลังทราบคำพิพากษา


คดีการยุบพรรคอนาคตใหม่นี้ สืบเนื่องจาก คำร้องดังของนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่ยื่นต่อ กกต. ให้พิจารณาว่า การกระทำของพรรคเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 66 แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยได้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาท ต่อพรรคการเมืองต่อปีหรือไม่


ซึ่งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ประชุม กกต. มีมติส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ เพราะมีเหตุอันเชื่อได้ว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการรับบริจาคเงินโดยแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 72 ของ พ.ร.ป. พรรคการเมืองฯ ที่ห้ามมิให้พรรคการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ต้องถูกศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรค ตามมาตรา 92(3) ของกฎหมายพรรคการเมือง ปัจจุบัน กระบวนการอยู่ในชั้นศาล โดยศาลอนุญาตให้พรรคอนาคตใหม่สามารถยื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 27 มกราคม 2563 และนัดอ่านคำพิพากษาในวันนี้


เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านวินิจฉัยว่า พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ไม่มีความผิดในคดีล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือคดีอิลลูมินาติ (Illuminati) โดยศาลระบุว่า ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะระบุได้ว่า พรรคและสมาชิกล้มล้างการปกครอง


ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้ นายธนาธร สิ้นสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลังพบว่า ระหว่างการลงสมัคร ส.ส. นายธนาธรได้ ถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งเคยเป็นบริษัทผลิตนิตยสาร ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ


#TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #ธนาธร #อนาคตใหม#ยุบพรรค #ยุบแล้วยุบอีก #กกต #ไม่ได้ขอตังค์ใคร #กู้ทำไมทำไมไม่ขายโต๊ะจีน #ศาลรัฐธรรมนูญ


5 views0 comments

Comments


bottom of page