top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

กลุ่มดินอีสาน จุดไฟเรียกร้องใช้กฎหมายเพื่อความยุติธรรม


หลังจากเมื่อวาน เพจ กลุ่มดินอีสาน ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โพสต์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจุดไฟในสายลม วันนี้(21 พฤศจิกายน 2562) ในช่วงเวลา 17.30 น. ที่หน้าอาคารคณะนิติศาสตร์ พวกเขาก็จัดกิจกรรม โดยมีคนเข้าร่วมประมาณ 30 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาชนรอบๆมหาวิทยาลัยที่ทราบข่าวและมาร่วมกิจกรรม


ฐาปนพงศ์ มั่นหมาย หนึ่งในตัวแทนกลุ่มดินอีสาน เปิดเผยกับ The Isaander ว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเรียกร้องให้บรรดานักกฎหมายในบ้านเมือง ใช้กฎหมายโดยมุ่งไปเพื่อความยุติธรรม ไม่ใช้กฎหมายเพื่อพวกพ้อง สนองอำนาจรัฐประหาร ทำลายคู่แข่งทางการเมือง นอกจากนี้นักกฎหมายควรต้องทำหน้าที่ตัวเองเพื่อสถาปนาหลัก นิติรัฐ นิติธรรม ให้ลงหลักปักฐานในบ้านเมืองต่อไป


เมื่อถามว่าหนึ่งในมูลเหตุของกิจกรรมนี้มาจาก คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เพิกถอนคุณสมบัติ สส.ของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จากกรณีถือหุ้นบริษัทวีลักด้วยหรือไม่ ตัวแทนกลุ่มดินอีสาน บอกว่า มีส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด


กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจ ในเวลาที่หลายคนเริ่มท้อแท้และหมดหวังกับประเทศนี้ และเป็นกำลังใจให้นักสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกคน ให้ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องต่อไป เปรียบกับการจุดไฟ สร้างแสงสว่างให้ประเทศชาติจนติด


" เด็กรุ่นพวกเราได้ศึกษาและทราบถึงเหตุการณ์ที่เรียกว่าตุลาการภิวัฒน์มาบ้าง แต่เรื่องมันเกิดขึ้นในช่วงที่พวกเราหลายคนยังเด็กและยังไม่ได้สนใจการเมือง ธนาธรแค่มาจุดไฟให้กับพวกเรา และตอนนี้ทำให้เราเห็นถึงเหตุการณ์ความอยุติธรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น "


นอกจากนี้พวกเขายังมองว่า วงการนิติศาสตร์ไทยในปัจจุบัน กำลังถูกสอนให้แค่ เรียนเพื่อไปประกอบอาชีพ สอนแค่ให้จำตัวบท แล้วไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงแค่นั้น (กล่าวคือส่วนใหญ่สอนเฉพาะนิติศาสตร์ในทางข้อเท็จจริง) ไม่ได้ถูกสอนให้รู้จักคิด ตั้งคำถาม วิพากษ์วิจารณ์


สิ่งที่ทางกลุ่มคิดจะทำต่อไปคือ งานวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม โดยพวกเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เคลื่อนไหวแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อได้รัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ตามหลักตำราที่เคยเรียนกันในวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ


ทั้งนี้คืนก่อนกิจกรรมพวกเขาออกถ้อยแถลงถึงที่มาปรากฎดังนี้ ____________________


ช่วงชีวิตของข้าพเจ้าที่ผ่านมา ผ่านการทำรัฐประหารทั้งสิ้น 2 ครั้ง คือการรัฐประหารนายกทักษิณ เมื่อปี 2549 และการรัฐประหารนายกยิ่งลักษณ์เมื่อปี 2557


ข้าพเจ้าไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายทั้งหมดของนายกทั้งสองท่าน แต่ข้าพเจ้าก็ไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาด้วยการทำรัฐประหาร


การรัฐประหารทุกครั้ง จะมีนักกฎหมายรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่พร้อมจะทิ้งหลักวิชาที่ร่ำเรียนมาเพื่อรับใช้และตอบสนองความต้องการของคณะรัฐประหาร


บ่อยครั้งที่กฎหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจรัฐประหาร ตลอดจนทำลายคู่แข่งทางการเมืองซ้ำแล้วซ้ำเล่า


ผลที่เกิดขึ้นได้สร้างบาดแผลที่ลึกอย่างยิ่งต่อวงการกฎหมาย และได้ทำลายความยุติธรรมอย่างรุนแรงให้เกิดขึ้นกับผู้คนในสังคม


ข้าพเจ้าในฐานะนักเรียนกฎหมายแห่งโรงเรียนกฎหมายปลายทิศอีสาน ขอเรียกร้องให้บรรดานักกฎหมายทั้งปวง ใช้กฎหมายมุ่งตรงไปเพื่อความยุติธรรม ตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม เพื่อสถาปนาสังคมที่ปกครองโดยกฎหมายอย่างแท้จริง

เพราะสังคมไทยในเวลานี้ เหลือแสงสว่างสำหรับเผชิญหน้ากับเงามืดที่ครอบงำสังคมน้อยเต็มทีแล้ว


ร่วมสร้างแสงสว่างให้สังคมไทย ร่วมจุดไฟในสายลม พร้อมกัน 21 พ.ย 62 หน้าคณะนิติศาสตร์

ฉันรักนิติศาสตร์ เพราะนิติศาสตร์สอนให้ฉันรักความยุติธรรม ________________

7 views0 comments

Comments


bottom of page