top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

"แหนมเนือง" ต้องโหลด ! ถึงคิวแล้ว ห้ามหิ้วขึ้นเครื่องบินเริ่ม 23 มิ.ย.นี้


กรมท่าอากาศยาน สั่งสนามบิน 28 แห่งแจ้งสายการบินเตือนห้ามนำ "แหนมเนือง" หิ้วขึ้นเครื่องบินเริ่ม 23 มิ.ย.นี้ เหตุผลเข้าข่ายตามระเบียบฉบับใหม่ที่ห้ามผู้โดยสารนำของเหลวมากกว่า 100 มิลลิลิตรถือติดตัวขึ้นเครื่อง เนื่องจากน้ำจิ้มมีปริมาตร 400 มิลลิลิตร

.

.

News.thaipbsรายงานว่า วันนี้ (5 มิ.ย.2562) นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ขณะนี้กรมท่าอากาศยาน ได้ประชุมซักซ้อมสนามบินภูมิภาคในการกำกับดูแความดูแลทั้ง 28 สนามบิน ให้ปฏิบัติงานด้านการบินให้เป็นไปตามกฎประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นระเบียบฉบับใหม่ของ กพท.ที่เตรียมประกาศบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.นี้


ทั้งนี้มีการกำหนดห้ามมิให้ผู้โดยสารมีการนำของเหลวที่มีปริมาตรมากกว่า 100 มิลลิลิตรถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน แต่อนุญาตให้ฝากเป็นสัมภาระลงทะเบียน (โหลดใต้ท้องเครื่อง) เท่านั้น โดยให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิด


“มีข้อมูลว่าสินค้าบางประเภทที่เข้าข่ายไม่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้ คือ แหนมเนือง เนื่องจากน้ำจิ้มแหนมเนืองที่บรรจุรวมอยู่ในชุดอาหาร 1 ถุง มีปริมาตรมากถึง 400 มิลลิลิตร ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทำให้ไม่สามารถนำแหนมเนืองขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน”


นางอัมพวัน กล่าวว่า เบื้องต้นได้ขอให้สนามบินทั้ง 28 แห่ง แจ้งข้อมูลไปยังสายการบินต่างๆ ให้ทำความเข้าใจและแจ้งเตือนผู้โดยสารที่มีการพกพาแหนมเนือง ว่าจะต้องฝากเป็นสัมภาระลงทะเบียน (โหลดใต้ท้องเครื่อง)เท่านั้น โดยให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิด จะไม่อนุญาตให้ถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน


สำหรับคำจำกัดความเรื่องหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2562 จะรวมไปถึง อาหารจำพวกที่มีของเหลว เช่น ต้ม แกง น้ำพริก น้ำจิ้มต่างๆ น้ำเครื่องดื่ม ซุป น้ำเชื่อม แยม สตูว์ ซอส น้ำพริก หรืออาหารที่อยู่ในซอสที่มี รวมไปถึง มาสคารา ลิปสติกส์หรือลิปบาล์ม ที่มีปริมาตรมากกว่า 100 มิลลิลิตร หรือ ไม่มีปริมาตรระบุ

.

.

#theisaander #isann #ดิอิสานเด้อ #แหนมเมือง #แดงแหนมเมือง #vtแหนมเมือง #เป็นพี่น้องกัน #ของฝากอุดร #ของฝากหนองคาย #เครื่องบินโดยสาร #กรมเจ้าท่า #ท่าแหน่เด้อ — at สนามบินอุดรธานี.

65 views0 comments

Commentaires


bottom of page