top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

ครม.ไฟเขียว สร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ-บอลิคำไซ


ครม.ไฟเขียว ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ-บอลิคำไซ ระยะทาง 16.340 กม. ไทยออกงบ 2,630 ล้านบาท ส่วนลาว จ่าย 1,300 ล้านบาท... . เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ-บอลิคำไซ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง 16.340 กม. วงเงินโครงการ 3,930 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณฝ่ายไทย 2,630 ล้านบาท ของกรมทางหลวง และ สปป.ลาว 1,300 ล้านบาท และมีค่าจัดการกรรมสิทธิ์ อีก 400 ล้านบาท . สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) เป็นการดำเนินการตามที่ได้หารือกับสปป.ลาว ในระหว่างการเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค.60 และคณะรัฐมนตรีมีมติ (30 พ.ค.60) รับทราบแล้ว ซึ่งการจัดทำร่างความตกลงฉบับนี้ เป็นการดำเนินการตามผลการหารือดังกล่าว โดยร่างความตกลงฯ มีสาระสำคัญ เช่น กำหนดพื้นที่ตั้งของโครงการ สิทธิและกรรมสิทธิ์ในโครงการของแต่ละประเทศ การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การรักษาความปลอดภัย และการจัดการจราจร เป็นต้น . นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่ฝ่ายไทยต้องรับผิดชอบ วงเงิน 2,630 ล้านบาท ได้แก่ ค่าก่อสร้าง จำนวน 2,553 ล้านบาท และค่าควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 77 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่วน สปป.ลาว รับผิดชอบวงเงิน 1,300 ล้านบาท ได้แก่ ค่าก่อสร้างงานสะพานข้ามแม่น้ำโขง ฝั่ง สปป.ลาว ค่าก่อสร้าง 476 ล้านบาท ค่าควบคุมงาน 14 ล้านบาท รวม 490 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้จากสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) หรือ เนด้า . นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสปป.ลาว ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 โดยมีข้อตกลงในเรื่องการก่อสร้าง รวม 10 ประเด็น อาทิ ที่ตั้งจุดก่อสร้าง, สิทธิและกรรมสิทธิ์ในโครงการของแต่ละประเทศโดยนับจากจุดกึ่งกลางสะพาน ในการแบ่งค่าก่อสร้าง ไม่กระทบต่อเส้นเขตแดนประเทศ ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมทั้งระดับนโยบายและระดับบริหารโครงการ. . #ดิอีสานเด้อ #อีสานเด้อ #theisaander #ข้ามขวา #พี่น้องไทยลาว #จังหวัดที่77 #ชัชชาติ #สุพจน์ไข่มุก#บึงกาฬถนนลูกรังยังเหลืออยู่ #ภูมิใจไทยคมนาคม#กัญชาแค่หลอนคนเลือก

3 views0 comments

Comments


bottom of page