top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

ตั้งทนายอาสาประจำโรงพัก ลดภาระใช้จ่ายด้านคดีความ-ความเหลื่อมล้ำทางสังคม


มีการประมาณการว่า จะมีประชาชนขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย จำนวน 250,000 ราย สามารถยุติข้อพิพาท ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาล เช่น ค่าเดินทาง ค่าจ้างทนายความ ค่าเอกสาร ประมาณ 50,000 บาท/คดี . หลังจากเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และประชาชนทั่วไปเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โดยหนึ่งในแผนดำเนินโครงการ คือ การจัดทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ 150 สถานี แบ่งเป็น

1) สถานีตำรวจที่มีจำนวนคดีเกินกว่า 1,000 คดี/ปี 100 สถานี ให้บริการคำปรึกษาตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.

2) สถานีตำรวจที่มีจำนวนคดีเกินกว่า 2,000 คดี/ปี 25 สถานี ให้บริการคำปรึกษา 2 ช่วงเวลา คือ ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. และ 16.30 – 23.30 น.

3) สถานีตำรวจประจำจังหวัดที่มีคดีสูงที่สุดในจังหวัดอีก 25 สถานี ให้บริการคำปรึกษาตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.

ทั้งนี้ ได้มีการประมาณการว่า จะมีประชาชนขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย จำนวน 250,000 ราย ช่วยให้ประชาชนสามารถได้รับบริการด้านกฎหมายและความยุติธรรมในเบื้องต้นได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และหากสามารถยุติข้อพิพาทได้จะทำให้ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาล เช่น ค่าเดินทาง ค่าจ้างทนายความ ค่าเอกสาร ประมาณ 50,000 บาท/คดี อีกด้วย โดยจะนำร่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2562 และจะดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป

.

ซึ่งก่อนหน้านี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เคยให้สัมภาษณ์ถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เมื่อเกิดคดีความต่างๆ ขึ้นประชาชนไม่เข้าใจกฎหมายจนเกิดข้อพิพาทกัน ฉะนั้น การมีทนายความให้คำปรึกษาจึงเชื่อว่า สามารถลดคดีลงได้

.

ปัจจุบันสภาทนายความฯ มีทนายความอาสาเกือบ 1 หมื่นคนทั่วประเทศ คาดเริ่มดำเนินการได้เดือนสิงหาคมนี้ โดยวันที่ 8 มิถุนายนที่จะถึงนี้ สภาทนายความฯ จัดสัมมนาทั่วประเทศระหว่างทนายความกับตำรวจ เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนเริ่มโครงการ

. สำหรับการให้บริการในภาคอีสาน

ภาค 3 -ให้ปรึกษา 1 ช่วงเวลา (8.30-16.30น.) 1.สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ 2.สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร 3.สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ 4.สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีษะเกษ 5.สถานีตำรวจภูธรเมืองปากช่อง 6.สถานีตำรวจภูธรเมืองวารินชำราบ 7.สถานีตำรวจภูธรเมืองพิบูลมังสาหาร 8.สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม -ให้ปรึกษา2ช่วงเวลา (8.30-16.30น.)และ(16.30-23.30น.) 1.สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา 2.สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ 3.สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี . ภาค4 -ให้ปรึกษา 1 ช่วงเวลา (8.30-16.30น.) 1.สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ 2.สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม 3.สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร 4.สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด 5.สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย 6.สถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน 7.สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย 8.สถานีตำรวจภูธรชุมแพ 9.สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม 10.สถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ 11.สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร 12สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู -ให้ปรึกษา2ช่วงเวลา (8.30-16.30น.)และ(16.30-23.30น.) 1.สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น 2.สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี . ที่มา : www.isranews.org

194 views0 comments

コメント


bottom of page