top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

ปลาซักเกอร์เต็มทุ่งสร้างขอนแก่น ประมงรับซื้อซะเลย


ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า “ปลาซักเกอร์”แพร่พันธุ์เกลื่อนบึงทุ่งสร้าง หนองน้ำสาธารณะเขตเทศบาลนครขอนแก่น ชาวบ้านที่ออกหาปลาเผยในบึงแทบไม่เหลือปลาสายพันธุ์ท้องถิ่นให้จับถูกปลาซักเกอร์ทำลายหมด วอนเร่งกำจัดก่อนระบบนิเวศน์พั รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้ “บึงทุ่งสร้าง” หนองน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น กำลังประสบปัญหาอย่างหนัก ชาวบ้านที่มีอาชีพประมงพื้นบ้านหรือนักตกปลาสมัครเล่นต่างประสบปัญหาปลาที่จับได้ เกือบจะ 100 % เป็นปลาซักเกอร์ ซึ่งเป็นปลาที่ไม่สามารถนำไปประกอบอาหารได้

ในขณะที่ปลาสายพันธุ์ท้องถิ่นอื่นๆปริมาณลดลงเรื่อยๆแทบจะจับกันไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นปลานิล ปลาสวาย ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกฯลฯ โดยปลาซักเกอร์ที่ถูกจับได้จะถูกโยนทิ้งบนตลิ่ง มีให้เห็นทุกไซส์ เพื่อให้มันตายไม่ต้องแพร่พันธุ์ในบึงทุ่งสร้างได้อีก

นายสุระชัย กลิ่นเกสร หนึ่งในชาวบ้านท้องถิ่น กลุ่มคนหาปลาในบึงทุ่งสร้างเป็นประจำ เล่าว่า ตนได้มาหาจับปลาที่บึงทุ่งสร้างเป็นประจำ ส่วนหนึ่งเอาไว้ทำอาหารกินกันเองในครอบครัว หากจับได้มากกว่านั้นก็จะแบ่งขายเป็นรายได้ แต่ช่วงหลังๆ 2-3 ปีที่ผ่านมา ปลาที่จับได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาซักเกอร์

ทั้งที่ก่อนหน้านั้นปลาในบึงทุ่งสร้างแห่งนี้จะชุกชุมมาก ไม่ว่าจะเป็นปลาสวาย ปลาตะเพียน และปลาขาวสร้อย ปลานิล ปลายี่สก กลับเหลือน้อยมาก

โดยเฉพาะปลานิล ปลายี่สก ถือว่าหายไปเลยก็ว่าได้ ไม่มีใครจับได้เลย ทั้งนี้เชื่อว่าเป็นเพราะปลาซักเกอร์ขยายพันธุ์เร็วมาก จนเต็มบึงทุ่งสร้าง ปลาซักเกอร์ เป็นศัตรูร้ายของปลาสายพันธุ์อื่นๆคือกินไข่ปลาที่ฟักไข่ไว้กับดินจนหมด

“แม้แต่ตาข่ายที่ซื้อมาดักปลาจากเดิมเคย ใช้หาปลาได้หลายครั้ง แต่หลังจากปลาซักเกอร์แพร่พันธุ์มากๆ ใช้ได้แต่ครั้งสองครั้งก็ขาดเสียหาย เพราะปลาซักเกอร์มาติดตาข่ายจำนวนมาก จนปลดออกไม่ได้หรือถ้าปลดออกตาข่ายก็ฉีกขาดจากเงี่ยงปลาซักเกอร์ อยากให้มีการกำจัดปลาซักเกอร์อย่างจริงจัง เพราะเป็นปลา ที่จะทำให้ปลาท้องถิ่นสูญพันธุ์”นายสุระชัยกล่าว

ข้อมูลจากนักวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่า “ปลาซักเกอร์” มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางจนถึงอเมริกาใต้ พฤติกรรมของปลาซักเกอร์โดยทั่วไปหากอาหารไม่เพียงพอก็จะก้าวร้าวไล่ดูดเมือกของปลาอื่น จนถึงแก่ความตายก็มี และเนื่องจากเป็นปลาที่มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี แม้ในภาวะที่เป็นพิษ หรือแหล่งน้ำที่มีออกซิเจนละลายในน้ำต่ำกว่ามาตรฐานปกติที่ปลาทั่วไปจะอาศัยอยู่ได้ จึงทำให้กลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศ

โดย จ.ขอนแก่น จากการออกตรวจ พบปลาซักเกอร์มากที่สุดภายในบึงทุ่งสร้าง ส่วนที่แพร่พันธุ์มากเนื่องจากมีการเลี้ยงปลาซักเกอร์ในตู้ปลา เมื่อปลาตัวใหญ่ขึ้นคนเลี้ยงได้นำไปปล่อยตามแหล่งน้ำต่างๆ จนกระทั่ง ปลาซักเกอร์ได้แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วและมีแทบทุกแหล่งน้ำ

---

ประมงของแก่น รับซื้อซักเกอร์ กิโลกรัมละ 3 บาท เพื่อแก้ปัญหา

.

ประมงจังหวัดขอนแก่นผุดโครงการรับซื้อปลาซักเกอร์กิโลฯ ละ 3 บาท แก้ปัญหาการแพร่ขยายพันธุ์อย่างหนักในบึงทุ่งสร้าง เริ่มซื้อ 10 มิ.ย. 62 นี้เป็นต้นไป โดยส่งพัฒนาที่ดินจังหวัดทำปุ๋ยหมัก

จากกรณีเกิดปัญหา “ปลาซักเกอร์” แพร่ขยายพันธุ์อย่างมากและรวดเร็วภายในหนองน้ำสาธารณะบึงทุ่งสร้าง เขตเทศบาลนครขอนแก่น จนสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ชาวประมงท้องถิ่นที่อาศัยจับปลาในบึงดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพราะความชุกชุมของซักเกอร์ได้กินไข่ปลาสายพันธุ์ชนิดอื่นจนหมด ลงจับปลาแต่ละครั้งได้แต่ปลาซักเกอร์ ทั้งที่หลายปีก่อนหน้านี้บึงทุ่งสร้างอุดมไปด้วยปลานิล ปลากระโห้ ปลาตะเพียนขาว ปลาชะโดฯลฯ ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์

จากปัญหาดังกล่าว ล่าสุด นายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมนักวิชาการได้ลงพื้นที่บึงทุ่งสร้างเพื่อสำรวจปัญหาการแพร่ระบาดของปลาซักเกอร์ โดยได้พูดคุยกับชาวประมงที่กำลังหาปลา ต่างบอกว่าส่วนมากจะจับได้แต่ปลาซักเกอร์แทบทุกครั้งที่ทอดแหลงไป บางรายตาข่ายติดปลาซักเกอร์หลายสิบตัว จนต้องทิ้งตาข่ายดักปลาไปเพราะไม่สามารถปลดปลาออกได้

ทั้งนี้ เบื้องต้นทางประมงจังหวัดขอนแก่นได้มีโครงการรับซื้อปลาซักเกอร์จากชาวบ้านหรือชาวประมงท้องถิ่น โดยจะนำรถไปจอดบริเวณบึงทุ่งสร้างเพื่อรับซื้อปลาซักเกอร์ที่จับกันได้ ในราคากิโลกรัมละ 3 บาท ปลาที่ได้มาจะนำไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ ขณะนี้ได้มีการประสานไปยังสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำซักเกอร์ไปทำปุ๋ยหมักแทนการนำปลาซักเกอร์โยนทิ้งบนฝั่ง

ขณะที่ชาวประมงทีร่ออกหาปลาภายในบึงทุ่งสร้างบอกว่า การรับซื้อปลาซักเกอร์ในราคากิโลกรัมละ 3 บาท เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาชนิดนี้ได้ หากลดปริมาณปลาชักเกอร์ในบึงทุ่งสร้างได้จะช่วยให้ปลาท้องถิ่นหลากหลายสายพันธุ์กลับมาขยายพันธุ์ได้เช่นเดิม

47 views0 comments

Comments


bottom of page