top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

ชาวบ้านนาดูน สารคาม ร้องสอบทุจริต ผู้ใหญ่บ้าน แต่โดนฟ้องกลับ


มติชนรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายสังวาล ภารตุ้มเหลา พร้อมด้วยนายถวิล มีบุญมาก และชาวบ้านหนองพอก หมู่ 7 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนางจันทร์เพ็ญ ศักดิวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้รับหนังสือแทนผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีที่ชาวบ้านได้มีการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่อไปในทางทุจริตไม่โปร่งใสของนายอธิภัทร ศรีวิเศษ ผู้ใหญ่บ้านหนองพอก หมู่ 7 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โดยในหนังสือได้ระบุว่ามีโครงการถึง 9 โครงการ ที่ไม่โปร่งใส จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ

ซึ่งต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้แจ้งรายงานผลมาว่าผู้ใหญ่บ้านไม่มีความผิด ตามที่ได้ร้องไป ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับอำเภอนั้น ชาวบ้านมองว่าไม่เป็นธรรม ซึ่งหากปล่อยไว้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยอย่างใหญ่หลวง ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน อาจทำให้ประชาชนหมดศรัทธาต่อหน่วยงานของรัฐ

โดยข้อเรียกร้องของชาวบ้าน ขอให้ย้ายผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ออกจากพื้นที่ภายใน 7 วัน ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไปในหนังสือร้องเรียน

นายถวิล มีบุญมาก ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า นอกจากชาวบ้านจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผลการพิจารณาการตรวจสอบข้อเท็จจริง ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในระดับอำเภอแล้ว

ตอนนี้ชาวบ้านกำลังได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้ใหญ่บ้าน ไปฟ้องศาลหาว่าชาวบ้านที่เข้าชื่อเพื่อขอให้ตรวจสอบ ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายในหนังสือ จำนวน 39 คน ในข้อหาแจ้งความเท็จ โดยศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องในเดือนมิถุนายน ซึ่งตนเองกับพวกรวม 39 คน รู้สึกคลางแคลงใจและสงสัยว่า การที่ประชาชนจะขอให้หน่วยงานมีการตรวจสอบถึงความไม่โปร่งใสเจ้าหน้าที่รัฐ

แต่เมื่อผลสอบออกมาแล้ว ผู้ร้องกลับไปฟ้องศาล หาว่าชาวบ้านแจ้งความเท็จ มันไม่เป็นธรรมกับพวกตน แล้วแบบนี้ใครจะกล้าตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐได้อีก จึงขอให้ทางจังหวัดพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับพวกตน ด้วยการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดใหม่ในระดับจังหวัดแทนชุดเดิม พร้อมย้ายผู้ใหญ่บ้านออกนอกพื้นที่ภายใน 7 วัน ส่วนกรณีที่ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง พวกตนและชาวบ้านตาสีตาสารวม 39 คน ก็จะไปศาลตามปกติเมื่อถึงวันนัดหมาย

---

13 views0 comments

Comments


bottom of page