top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

ช่วยด้วยน้ำประปาไม่ไหล 10 ปี ชาวนามน กาฬสินธุ์ วอนแก้


ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า หลังชาวบ้าน 6 หมู่บ้านร้องเรียน บางครั้งไหลเป็นโคลน สีขุ่นข้น ชี้เป็นปัญหาสะสมนาน 10 ปี ด้าน นายก อบต.แจง สาเหตุเกิดจากภัยแล้ง ไม่ได้รุนแรงตามที่แชร์กันว่อน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณหนองคอนเตรียม แหล่งผลิตน้ำประปาของ อบต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ นายจันทร์เทพ เทพพุทธางกูร ปลัดอำเภอนามน นายสุรชัย ศรีสมชัย นายก อบต.หลักเหลี่ยม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัด อบต.หลักเหลี่ยม เจ้าหน้าที่กองช่างและโยธาฯ ได้สำรวจสภาพหนองคอนเตรียม แหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และตรวจสอบระบบสูบน้ำ และคุณภาพน้ำประปาหอสูง ที่จ่ายให้บริการชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน

นายจันทึก นาสิงห์ทอง ราษฎรบ้านหนองคอนเตรียม กล่าวถึงปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านไม่ค่อยไหลนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยบางที 4-5 วันค่อยไหลมาทีหนึ่ง โดยมีสภาพน้ำขุ่น ไม่สามารถใช้อาบ หรือนำไปแช่ข้าวเหนียวนึ่งได้ ชาวบ้านต้องแก้ไขปัญหาโดยการซื้อน้ำเพื่อกินเพื่อใช้ในครัวเรือน แทนการใช้น้ำประปา หากฝนไม่ตกลงมาในเร็วๆนี้ คงเดือดร้อนมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ยังมีบ้านบางหลัง ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊ก ระบุว่าน้ำประปาในหมู่บ้านหลักเหลี่ยมไม่ไหล บางครั้งไหลแต่จะไหลเป็นน้ำโคลน ผสมดินแดง ตะกอน ได้รับผลกระทบประมาณ 400-500 ครัวเรือน ยืดเยื้อมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาเคยแจ้งร้องเรียนแต่ไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้บางหมูบ้านแก้ไขปัญหาโดยใช้สารส้ม, ขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้, รองน้ำฝนใช้, และซื้อน้ำมาใช้ ล่าสุดเมื่อต้นปี 2562 ได้แจ้งไปยังผู้นำชุมชน แต่ก็เพิกเฉยไม่ได้รับความช่วยเหลือ

ด้านนายจันทร์เทพ เทพพุทธางกูร ปลัดอำเภอนามน กล่าวว่า ตามที่ได้รับคำสั่งจากทางจังหวัด ในการสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งผลกระทบอื่นๆ ทราบว่าในพื้นที่ ต.หลักเหลี่ยม ซึ่งไม่มีระบบชลประทาน การใช้น้ำต้องอาศัยน้ำฝนและแหล่งเก็บน้ำตามธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

ทั้งนี้ จากการสำรวจและได้รับรายงานจาก อบต.หลักเหลี่ยมพบว่า หนองคอนเตรียมที่เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาเริ่มประสบปัญหาน้ำไม่พอใช้ และมีชาวบ้านร้องเรียนเข้ามา

“ปัญหาดังกล่าวทางจังหวัดได้สั่งให้เร่งแก้ไขปัญหา เพราะเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงได้ลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริง เพื่อนำข้อมูลรายงานทางจังหวัด และหามาตรการแก้ไขต่อไป”นายจันทร์เทพกล่าว

ขณะที่นายสุรชัย ศรีสมชัย นายก อบต.หลักเหลี่ยม กล่าวว่า หนองคอนเตรียม เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาที่แจกจ่ายให้บริการ 6 หมู่บ้าน โดยปัญหาที่เกิดขึ้นและมีชาวบ้านร้องเรียนนั้น สาเหตุจากภาวะฝนแล้ง ปริมาณน้ำในหนองคอนเตรียมมีน้อย ประกอบกับมีชาวบ้านบริเวณรอบหนองคอนเตรียม สูบน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวนาปรัง จึงทำให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็ว และเริ่มเกิดปัญหาน้ำไหลไม่สะดวก

นายสุรชัย กล่าวอีกว่า ปัญหาดังกล่าวจริงๆแล้วเพิ่งจะเกิดขึ้นหลังสงกรานต์ปีนี้ เพราะประปาหอสูงแห่งนี้เพิ่งจะสร้างได้ 2 ปีเอง ระบบสูบน้ำ กลั่นกรองน้ำ การจ่ายน้ำ ยังมีประสิทธิภาพดี ไม่ได้เกิดปัญหาสะสมนาน 10 ปีตามที่มีการโพสต์ในโซเชียล ส่วนที่เกิดปัญหาเนื่องจากภาวะขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้ ทาง อบต.ไม่ได้นิ่งนอนใจ เอาใจใส่ในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตลอด

ซึ่งหลังเกิดปัญหา เบื้องต้นได้ทำการขุดเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลมาถึงสถานีสูบน้ำ และได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนผ่านทางจังหวัดและกรมทรัพย์ฯ ในการจัดงบประมาณทำการขุดลอก เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำให้มากขึ้น ล่าสุดได้รับแจ้งว่าในปี 2563 ก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว

อย่างไรก็ตาม นายสุรชัยบอกว่าอยากให้ชาวบ้านใจเย็นๆ ทาง อบต.หลักเหลี่ยมกำลังดำเนินการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง และให้การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ หากช่วงนี้ฝนไม่ตก หรือไม่มีน้ำมาเติมในหนองคอนเตรียม ก็จะได้ร่วมกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เพื่อหามาตรการนำน้ำมาสำรอง และแจกจ่ายให้ชาวบ้าน ได้มีน้ำกินน้ำใช้ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

---

*ในรูปพิมพ์ชื่อ อำเภอผิดเด้อพี่น้อง ขออภัยมา ณ ที่นี้

7 views0 comments

Comments


bottom of page