top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

เชือด! โรงพยาบาลเอกชน เหตุฟันค่ารักษา ท้องเสีย 30,000 บาท จ่อออกกฏหมายควบคุมราคาเกินจริง


ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า ขณะนี้มีผู้บริโภคได้ร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน โทร. 1569 ถึงกรณีการคิดค่ายาและค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนที่มีราคาแพงเกินจริงรวม 2 กรณี คือ การร้องเรียนภายหลังการเข้ารับการรักษาอาการท้องเสีย แต่โรงพยาบาลกลับคิดค่าใช้จ่ายรวม 30,000 บาท และการร้องเรียนเรื่องราคายาแพงเกินจริง ซึ่งกรมอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าโรงพยาบาลเอกชนคิดราคายาสูงเกินจริง และค้ากำไรเกินควร จะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต่อไป


สำหรับการร้องเรียนกรณีการรักษาอาการท้องเสีย เบื้องต้นพบว่า โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก และมีการรักษาเกินจริงในหลายรายการ ส่วนกรณียาแพงพบว่า มีการคิดราคาแพงกว่าราคาที่จำหน่ายในท้องตลาดจริง ซึ่งจะเชิญโรงพยาบาลเอกชนที่ถูกร้องเรียนมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป หากไม่สามารถชี้แจงได้ จะดำเนินการตามกฎหมาย โดยกรณีค้ากำไรเกินควร จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ล่าสุด กรมอยู่ระหว่างการเชิญโรงพยาบาลเอกชน 70 ราย จากทั้งหมด 353 ราย ที่กรมได้ขอข้อมูลราคาซื้อขาย และนำเข้าไปแล้วก่อนหน้านี้ และพบว่ามีการคิดราคายากับผู้ป่วยสูงเกินจริง ตั้งแต่แพงไม่มากจนสูงถึงระดับ 300%, 500%, 800% และ 900% มาหารือ และจะขอให้ชี้แจงถึงสาเหตุการคิดราคายาแพงดังกล่าว หากชี้แจงไม่ได้ หรือชี้แจงไม่สมเหตุสมผล จะมีความผิดตามกฎหมายเช่นกัน


สำหรับการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ประกาศ กกร.) ที่กำหนดให้โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ต้องแจ้งราคาซื้อขายให้แก่กรมเพื่อนำราคาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ กรมอยู่ระหว่างการเสนอให้ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ ในฐานะประธาน กกร. ลงนาม ก่อนนำลงราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ คาดว่าน่าจะลงนามได้ในสัปดาห์นี้


______


#theisaander #isander #ไทยรัฐ #ยารักษาโรค #ยาแพง #โรงพยาบาลเอกชน #30บาทรักษาทุกโรค #ท้องเสีย


8 views0 comments

Comentários


bottom of page