top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

หวัดใหญ่ระบาดโคราช ป่วยกว่าหมื่น เสียชีวิต 3 แล้วแค่ 4 เดือน
มติชนรายงานว่า นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ว่าในช่วงหน้าฝนนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้เฝ้าระวังการระบาดของไข้หวัดใหญ่อย่างใกล้ชิด เนื่องจากข้อมูลสถิติในอดีตบ่งชี้ว่าไข้หวัดใหญ่จะระบาดมากในช่วงหน้าฝน

ทั้งนี้จากข้อมูลสถิติการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 11 พฤษภาคม 2562 พบว่าในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว จำนวน 11,752 ราย เสียชีวิต 3 ราย

เป็นชาว อ.เมือง อ.ขามสะแกแสง และ อ.หนองบุญมาก อำเภอละ 1 ราย ซึ่งถือว่ามีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วถึง 3 เท่าตัว

โดยกลุ่มที่ติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุดคือ อันดับที่ 1 กลุ่มนักเรียน มีจำนวน 4,743 ราย อันดับที่ 2 กลุ่มคนรับจ้างทั่วไป มีจำนวน 2,766 ราย และอันดับที่ 3 กลุ่มกรรมกรก่อสร้าง จำนวน 1,750 ราย

ดังนั้นในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน และเป็นช่วงเดียวกันกับโรงเรียนต่างๆ เปิดเทอม จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มนักเรียนมาก

จากข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ช่วงระหว่างวันที่ 5-11 พฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่าเริ่มมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นถึง 90 คน โดยเฉพาะในเขต อ.เมืองนครราชสีมา พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มากที่สุดจำนวน 18 ราย

—-

1 view0 comments

Comments


bottom of page