top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

อีสานยาเยอะนะ หนูไหวเหรอ
กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยรายงานปัญหายาเสพติดทั่วประเทศพบ จังหวัดในภาคอีสานยังมีปัญหามาก อุบลราชธานีเป็นจังหวัดเจ้าปัญหา ศรีสะเกษ ขอนแก่น อุดรธานี และอีกหลายจังหวัดตามมาติดๆ


ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า ศูนย์ป้องปราบยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยผลประเมินสภาพปัญหายาเสพติด "หมู่บ้าน/ชุมชน" รอบแรกปี 62 ซึ่งมีข้อมูลหมู่บ้าน และชุมชนกว่า 8.2 หมื่นแห่งทั่วประเทศ พบ จังหวัดอุบลราชธานี ยังเป็นพื้นที่มีปัญหายาเสพติดมากที่สุด เมื่อเทียบกับตัวเลขปีก่อน


ตะลึง! "อุบลฯ-ศรีสะเกษ-ขอนแก่น-อุดรฯ" ตัวเลขพื้นที่หมู่บ้านชุมชน/ผู้เสพ/ผู้ค้า มีจำนวนมากสุดกว่าพื้นที่อื่น เผย ปลัด มท.ชง ผู้ว่าฯ เร่งแก้ปัญหา ก่อนตรวจสอบซ้ำเดือนสิงหาคมนี้


ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) ได้เปิดเผยผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “สภาพปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ” (ข้อมูลถึง 23 เม.ย.) จากข้อมูล 82,127 หมู่บ้าน/ชุมชน ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ/เขต กทม. ร่วมกับสถานีตำรวจภูธร สถานีตำรวจนครบาล โดยสำรวจผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) พบมี


หมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ในระดับ “ไม่มีปัญหา” 57,486 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยู่ในระดับ “มีปัญหาน้อย” 15,477 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.85 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยู่ในระดับ “ปัญหาปานกลาง” 5,157 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.28 และหมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยู่ในระดับ “ปัญหามาก” 4,007 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.88


หมู่บ้านและชุมชนที่พบว่ามีสภาพปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับ “มีปัญหามาก” จำนวน 4,007 แห่ง มีจังหวัดที่พื้นที่มีปัญหามากกว่า 100 แห่ง คือ


“จ.สุรินทร์ 122 แห่ง จ.ศรีสะเกษ 206 แห่ง จ.อุบลราชธานี 220 แห่ง จ.บึงกาฬ 175 แห่ง จ.ขอนแก่น 254 แห่ง จ.อุดรธานี 241 แห่ง จ.สกลนคร 279 แห่ง”


จ.เชียงราย 118 แห่ง จ.พิษณุโลก 121 แห่ง จ.เพชรบูรณ์ 287 แห่ง จ.ตรัง 121 แห่ง และกทม. 173 แห่ง


จากข้อมูล ของ ปปส.ทั้ง 9 ภาค และ กทม. ยังระบุว่า มีจำนวนผู้เสพยาเสพติด 48,917 ราย มีผู้ค้ายาเสพติด 4,511 ราย จากจำนวนประชากร 60,730,890 คน


“พบว่า ในหมู่บ้าน/ชุมชน “ที่มีปัญหามาก” ยังเป็น จ.อุบราชธานี ที่มีพื้นที่มีปัญหามากสุด 220 แห่ง”


เฉพาะพื้นที่มี "ผู้เสพ" มากกว่าหนึ่งพันราย กลับพบว่า


“จ.อุดรธานี มีเสพมากสุดถึง 2,807 ราย รองลงมา จ.ขอนแก่น 2,461 ราย จ.อุบลราชธานี 2,133 ราย จ.สกลนคร 1,707 ราย จ.ศรีสะเกษ 1,515 ราย จ.กาฬสินธุ์ 1,396 ราย จ.ร้อยเอ็ด 1,392 ราย จ.ชัยภูมิ 1,318 ราย”


จ.สุราษฎร์ธานี 1,349 ราย จ.เพชรบูรณ์ 1,269 ราย จ.นครศรีธรรมราช 1,200 ราย จ.เชียงราย 1,132 ราย จ.นครปฐม 1,015 ราย จ.ยะลา 1,026 ราย


นอกจากนี้ ตัวเลขจำนวน"ผู้ค้า"มากกว่าหนึ่งร้อยราย พบว่า


“จ.ขอนแก่น 402 ราย จ.สกลนคร 372 ราย จ.อุดรธานี 244 ราย จ.บึงกาฬ 172 ราย จ.อุบลราชธานี 162 ราย จ.ชัยภูมิ 135 ราย”


จ.เพชรบูรณ์ 356 ราย กทม. 310 ราย จ.พิษณุโลก 147 ราย จ.ตรัง 139 ราย จ.ปทุธานี 112 ราย


สำหรับข้อมูลในการประเมินรอบแรก (23 เม.ย.) จะถูก ศอ.ปส.จังหวัด นำไปแก้ปัญหาในพื้นที่ ก่อนที่จะมีการประเมินสภาพปัญหายาเสพติด รอบที่ 2 ปี 2562 ในเดือนสิงหาคม 2562 นี้ เพื่อควบคุมรักษาสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด ไม่ให้ลดจำนวนลง และเร่งดำเนินการการลดระดับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดมากไปสู่ระดับปานกลาง น้อย และไม่มียาเสพติดเลยในอนาคตต่อไป


ทั้งนี้ เมื่อปลายปี 2561 ศอ.ปส.มท. ได้รับแจ้งผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบ 2 ปี 2561 พบว่า


หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหา จำนวน 50,464 หมู่บ้าน/ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 61.75 และหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหามาก จำนวน 7,145 หมู่บ้านชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.72 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้


“ในคราวนั้น พบว่า จ.บุรีรัมย์ -ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี-ยโสธร -ชัยภูมิ-สกลนคร-พิษณุโลก-สงขลา-กทม.มีปัญหาเกิน 200 แห่ง และอุบลราชธานี มีผู้เสพและผู้ค้ามากที่สุด”


ในคราวนั้น อธิบดีกรมการปกครอง มีหนังสือให้นายอำเภอและปลัดอำเภอในพื้นที่ที่มียาเสพติดระบาด เร่งรัดดำเนินการต่อผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และหากการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน ในรอบต่อไป ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กรมการปกครองจะถือว่า เป็นความรับผิดชอบของปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ในพื้นที่นั้น


#TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #ยาเสพติด #อุบลราชธานี #อุดรธานี #ขอนแก่น #ศรีสะเกษ #ระบาด #เสพ #ค้า


5 views0 comments

Comments


bottom of page