top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

The isaander พาชม LOOK ISAN NOWบ่ายวันฝนพรำ ย่านฝั่งกังสดาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำธุระเสร็จ ไม่ได้มีนัดไปไหน แต่อยากหาอะไรดูคั่นเวลาฝนตก เห็นที่ศูนย์ออกแบบงานสร้างสรรรค์ (TCDC สาขาขอนแก่น) มีนิทรรศการ ลูกอีสานวันนี้: LOOK ISAN NOW เป็นความร่วมแรงของหลายฝ่าย ทั้งภาคเอกชน สื่อมวลชน และหน่วยงานราชการ ในการจัดแสดงงานชุดนี้ด้วยอีสานเป็นภูมิภาคเต็มไปด้วยต้นทุนล้ำค่าทางวัฒนธรรม มีงานฝีมือที่ทรงอัตลักษณ์ในท้องถิ่น ทั้งยังมีวัตถุดิบอาหารคุณภาพดี มีศิลปะทางดนตรีที่โดดเด่น ล้วนเป็นสินทรัพย์ที่ชาวอีสานสร้างสรรค์และสืบทอดต่อมาหลายชั่วอายุคน เป็นแรงขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศยิ่งกับเมื่อวันเวลาผ่านไป ความเจริญวิ่งเข้ามาพร้อมเทคโนโลยี ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น อีสานกำลังเชื่อมโยงภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกัน ขุมทรัพย์แห่งโอกาสกำลังเปิดกว้างรอการเติมเต็ม ลูกอีสานวันนี้จึงไม่ต้องข้ามแดนไปแสวงหาโอกาสใหม่จากที่ไหน หลายคนกลับบ้านนำความรู้ ประสบการณ์และทักษะของโลกสมัยใหม่ช่วยกันพัฒนาให้ที่นี่น่าอยู่มากขึ้นการมาของรถไฟความเร็วสูงและโอกาสของคนอีสาน , ภูมิปัญญาการหมักอาหาร ยิ่งกับวลี ไม่มีเกลือ ไม่มี(อาหาร)อีสาน, เทศกาลแห่งความม่วน , การจัดการท่องเที่ยวแบบชุมชน และอื่นๆอีกมากมาย ที่ประเดประดังเข้ามาในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
นิทรรศการ "ลูกอีสานวันนี้: LOOK ISAN NOW"


เปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้ - 20 กันยายน 2563 (หยุดทุกวันจันทร์) เวลา 10.30 -18.00 น.

ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เราขอจำกัดผู้เข้าชมนิทรรศการไม่เกิน 10 ท่านต่อรอบ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ


Photo Essay : กฤษฎา ผลไชย


_________________________


#TheIsaander #ลูกอีสานวันนี้ #ขอนแก่น #LOOKISANNOW #TCDC

45 views0 comments

Comments


bottom of page