top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

กกต. แจ้งข้อหา ธนาธร จากกรณีถือหุ้น บริษัทนิตยสาร WHO

Updated: May 1, 2019


23 เมษายน 2562 กกต. มีมติแจ้งข้อกล่าวหา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ลำดับที่ 1 กรณีถือครองหุ้นใน บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด เนื่องจาก เข้าข่ายเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ และ ผิด พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส.

บีบีซี ไทย รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว มีหลักฐานเบื้องต้นฟังได้ว่า ผู้ถูกร้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค จำกัด ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ จำนวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001 ถึง 2025000

"ตอนนี้ยังระบุแค่ว่า มีมูล ผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่คณะกรรมการสืบสวนฯ และหลักฐานที่ฝ่ายผู้ถูกร้อง (นายธนาธร) นำมาแย้ง" นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. ระบุในการแถลงข่าว

รองเลขาธิการ กกต. กล่าวอีกว่า ขณะนี้คณะกรรมการสืบสวนฯ อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน แต่ไม่ยืนยันว่าจะเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 9 พ.ค. ซึ่งเป็นวันประกาศผลการเลือกตั้งหรือไม่ ซึ่งจะมีผลว่า กรณีนี้อยู่ในอำนาจของ กกต. ที่จะแจกใบส้มแก่นายธนาธร ผู้ถูกร้องหรือไม่

"ตัวกฎหมายมีเรื่อง คุณสมบัติ และเรื่องทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม หากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสืบสวน คงจะมาดูว่าการกระทำฝ่าฝืนตามคำร้องจะเข้ามาตราไหน" นายแสวง กล่าว

ทั้งนี้ ตามขั้นตอน นายธนาธร มีสิทธิไม่ให้ถ้อยคำ และสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้ภายใน 7 วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา

หากนายธนาธรไม่สามารถชี้แจงข้อกล่าวหานี้ได้ชัดเจน เขาอาจขาดคุณสมบัติการเป็นผู้สมัคร ส.ส. ซึ่งในระหว่างการตรวจสอบนี้ กกต. มีอำนาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี หรือที่เรียกว่าแจก "ใบส้ม" ก่อนประกาศรับรองผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายใน 9 พ.ค. นั่นหมายถึงการที่เขาจะหมดสิทธิเข้าสภาฯ พร้อมลูกพรรค

การไต่สวนของคณะกรรมการภายใต้ กกต. ครั้งนี้ เป็นไปตามที่มีผู้ร้องว่าการถือหุ้น ทำให้นายธนาธรเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 98 (3) และ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 42 (3) กำหนดห้ามมิให้ผู้สมัคร ส.ส. "เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ"

ก่อนหน้านี้พรรคอนาคตใหม่เคยชี้แจงกรณีดังกล่าวไปแล้วว่า ธนาธร ได้โอนหุ้นวี-ลัคไปแล้วก่อนที่จะขัดต่อกฎหมายที่ถูกร้อง

---

กกต. แบนว่าที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทย 1 ปี (ใบส้ม) ให้เลือกตั้งใหม่ เขต 8 เชียงใหม่ อ้างจ่ายเงินซื้อเสียง

24 เมษายน 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาเรื่อง คัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8

กรณี มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า นายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 หมายเลข 8 พรรคเพื่อไทย (ได้รับเลือกตั้ง) ว่าให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง และมีมติดังนี้

“1. สั่งระงับสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพล เกียรติไชยากร ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปี 2. ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพล เกียรติไชยากร 3. สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ 4. ดำเนินคดีอาญาแก่นายสุรพล เกียรติไชยากร” ข่าว กกต. ระบุ

---

2 views0 comments

Comments


bottom of page