top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

‘ไร้’ : ธรรมรุจา ธรรมสโรช‘ไร้’


เปล่าเหมือนนกตัวไหนคุณไร้ปีก


จึงเปล่าบินข้ามซีกเพื่อคืนบ้าน


คุณเปล่ายึดสิ่งใดไว้เนานาน


คุณไร้รังไร้ฐานพันธนา


คุณอยู่กับปัจจุบันในวันนี้


ไม่ผูกฟ้าธาตรีหรือผืนหญ้า


คุณจึงไร้นิยามธรรมดา


เพียงศรัทธาที่นำให้ย่ำไป


ไร้ปลายทางจึงสร้างขอบโลกเอง


ใช่อวดเก่งแต่พร้อมหลอมโลกใหม่


นกเปล่าคืออิสรภาพอย่างเข้าใจ


ลืมนกเถิดเมื่อภายในคุณเบาบาง


คุณคือแสงสว่างที่ไร้รูป


คือควันธูปคือรุ้งแห่งรุ่งสาง


คือความกล้าเกินใครใคร่จับวาง


คือความร้างคือเสรีมีชีวิต** บทกวี ‘ไร้’ ประพันธ์โดย ธรรมรุจา ธรรมสโรช กวีหญิงร่วมสมัยจากโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปี 2562

60 views0 comments

Comments


bottom of page