top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

ชนเผ่าพื้นเมือง 101: พวกเขาอยู่หม่องได๋บ้าง ?


ชนเผ่าพื้นเมือง 101: พวกเขาอยู่หม่องได๋บ้าง ?


ศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา (Impect) ออกนิยามคำ’ ชนเผ่าพื้นเมือง’ โดยก่อนหน้าสื่อสังคมเรียกพวกเขาว่าชาวเขา หรือชนกลุ่มน้อย แต่ทั้งนี้พวกเขาอยากให้เรียก ’ ชนเผ่าพื้นเมือง’ เพื่อรณรงค์ใช้ในสื่อ และเริ่มเป็นการยอมรับในตัวตน


.

สิบกว่าปีที่แล้ว เดือนกันยายน 2550 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ออกปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง UNDRIP


.

สำหรับในประเทศไทยมีชนเผ่าพื้นเมือง ถึง 50-60 ชาติพันธุ์ บางเผ่าหายไปแล้ว ปัจจุบันนอกจากถูกกลืนทางวัฒนธรรม นโยบายทวงคืนผืนป่า ในรัฐบาลปัจจุบัน ก็สร้างปัญหาให้กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองไม่น้อย


______________________


ชนเผ่าพื้นเมืองในไทย มีหม่องได๋บ้าง


เหนือสูง มลาบรี(ผีตองเหลือง ชายขอบของชายขอบ) ปัญหาพบมากคือการค้ามนุษย์


เหนือราบ ไตหย่า บีซู อีมปี ไทลื้อ ไทเขิน ไทยอง ขมุ ไทยใหญ่


อีสาน กะเลิง ญัฮกรุ โย้ย กุย โส้กุสุมาลย์ ทะวึง แสก ภูไท บรู ญ้อ ไทยพวน


กลาง-ออก-ตก ลาวแง๊ว กว๋อง กะเหรี่ยง มอญ ลาวโซ่ง ลาวคั่ง ลาวเวียง ไทยวน ลาวกา ปลัง


ใต้ มอแกน มอแกลน อูรักละโว้ย มันนิ


ปัจจุบันจากการสำรวจ พบจำนวนประชากรชนเผ่าพื้นเมืองทั้งหมด 4,284,702 คน

.


อะไรทำให้เป็นชนเผ่าพื้นเมือง ?


มีประวัติศาสตร์ มีอัตลักษณ์เฉพาะ ไม่มีอิทธิพลหรือครอบงำวิถีของกลุ่มคนอื่น มักจะเป็นฝ่ายจะถูกรุกรานหรือถูกล่าอาณานิคม คำทั่วไปที่ถูกใช้คือชาวเขา และเป็นคนอื่น ภาคเหนือมีความสมบูรณ์ของการถูกทำให้เป็นอื่น ในแง่ที่กำหนดและตีตราว่าเป็นคนใหม่ ไม่ใช่คนดั้งเดิม ทั้งที่อยู่มาก่อน เช่น กุยบริเวณรอยต่อไทย กัมพูชา ญัฮกูร ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา


.

ตอนนี้มี 43 กลุ่มเข้าร่วม สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย


สถานการณ์และปัญหาในภาพรวมของชนเผ่าพื้นเมือง


สูญเสียอัตลักษณ์และวัฒนธรรม อคติทางชาติพันธุ์ อพยพมาใหม่ทำไมต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทย ถูกจำกัดสิทธิการเข้าถึงโอกาส ขาดการยอมรับจากหน่วยงานรัฐ


ขาดการยอมรับจากรัฐ การเกษตรที่เปลี่ยนไปเป็นเชิงพาณิชย์และการตลาด ไม่ได้ดำเนินไปตามวิถีแบบเดิม


ถูกนโยบายและกลไกรัฐ เข้ามาจัดการ ควบคุม จำกัดสิทธิ (กดขี่ จับกุม คุมขัง ถูกเลือกปฏิบัติ )


การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เช่น อาชีพ การเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น การศึกษา สุขภาพ


ไม่มีสัญชาติความสุ่มเสี่ยงต่อการเลือกปฏิบัติคือ ความอคติทางชาติพันธุ์ กฎหมายนโยบายของรัฐ การปฏิบัติของผู้ใช้อำนาจรัฐระดับต่างๆ หรือผู้มีอิทธิพลนายทุนทั้งหลาย


คุณอาจจะเคยคุ้นกับเรื่องราวบิลลี่ นักกิจกรรมเคลื่อนไหวเรื่องแก่งกระจาน ที่ถูกอุ้มหายไปเมื่อหลายปีที่แล้ว แต่เชื่อเหอะว่า ปัญหาของชนเผ่าพื้นเมืองยังมีอยู่อีกมากมายและไม่ได้ปรากฏเป็นข่าว


_____________

ดูรูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/theisaander/posts/2379044799091548

#theisaander #ชนเผ่าพื้นเมือง #ไม่ปรากฏ #ไม่เอาเลือกปฏิบัติ #Impect #บ้านกะเบอะดิน #อมก๋อย

128 views0 comments

Comments


bottom of page