top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาแล้ว 14.2 ล้านราย เท 7 ล้านราย


นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ได้จ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 แล้ว 14.2 ล้านคน จากผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดประมาณ 15 ล้านคน


โดยกลุ่มที่เหลือจะสามารถได้รับเงินครบถ้วนในสัปดาห์นี้ ซึ่งรอบการโอนวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 มี 2.3 แสนคน และวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4.4 แสนคน โดยหากบัญชีของผู้ขอรับการเยียวยาไม่มีปัญหา มีชื่อและนามสกุลตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียน และบัญชีไม่ถูกปิด ก็จะได้รับเงินครบถ้วน


สำหรับโครงการเยียวยาบนเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ปัจจุบัน มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28.8 ล้านคน มีการลงทะเบียนซ้ำ 4.8 ล้านคน และลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านคน ปัจจุบัน มีผู้เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์ 22.3 ล้านคน ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านคน ไม่ได้รับสิทธิ 7 ล้านคน และอยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ 2.4 แสนคน


โดยสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ สามารถจำแนกได้เป็นผู้ไม่ขอทบทวนสิทธิ 4.8 ล้านคน ผู้ไม่ผ่านการขอทบทวนสิทธิ 1 ล้านคน ผู้ยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการขอทบทวนสิทธิ 9 แสนคน และผู้ที่ถูกขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติม แต่ไม่ได้เข้าให้ข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด 3 แสนคน#TheIsaander #Isaan #Isaannews #อีสานเด้อ #อีสาน #ข่าวอีสาน #ดิอีสานเด้อ #โควิด19 #โคโรนา #ประเทศไทย #สู้เด้อสู

5 views0 comments

Comments


bottom of page