top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

Humans of Sarakam : เสียงสารคาม


"มหาสารคามเป็นเมืองที่มีสถาบันการศึกษาเป็นจำนวนมาก และมีประชากรนิสิตนักศึกษาไม่น้อย อย่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ตั้ง 4 หมื่นกว่าคน หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอีกเกือบ 2 หมื่นกว่าคน และยังมีวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค และสถานบันการศึกษาอื่นๆ อีก ซึ่งส่วนใหญ่นิสิตนักศึกษาในมหาสารคามเลือกพรรคอนาคตใหม่ การยุบพรรค มีส่วนทำให้นักศึกษาตัดสินใจเข้าร่วมกับกิจกรรม เพื่อแสดงออกว่าเสียงของเขาไม่ได้หายไป ความรู้สึกในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจึงเป็นการตั้งคำถามว่าอีกแล้วเหรอ? ที่การเมืองในรัฐสภาถูกตัดตอนโดยผู้มีอำนาจ กิจกรรมจุดเทียนในลานแปดเหลี่ยมที่เกิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เพราะบรรดานักศึกษาได้แสดงออกมาให้เห็นแล้วว่า พวกเขาก็มีหัวใจ หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของพวกเขาก็มีคุณค่า และไม่ต้องการให้รัฐบาลผู้มีอำนาจมองข้าม และคาดว่าจะมีการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปถ้าเป็นไปได้ก็อยากจัดกิจกรรมเช่นนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในภาคอีสาน เพื่อเป็นการรวมพลังและสร้างกำลังใจไม่ให้เหล่านิสิตนักศึกษารู้สึกสิ้นหวังไร้ทางออก อย่างไรก็ตาม หลังจากกิจกรรมจุดเทียนแล้ว จะมีการรวมกลุ่มแสดงจุดยืนของนิสิตในฐานะประชาชนเพื่อออกมาสื่อสารกับรัฐบาลใน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) ขอให้รัฐบาลลาออกและจัดการเลือกตั้งใหม่เพื่อเป็นการรับผิดชอบการกระทำของรัฐบาลนับตั้งแต่ปี 2557 (2) ขอให้รัฐบาลดำเนินการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม และ (3) นายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากเสียงของประชาชน ไม่ใช่มากจากการแต่งตั้งให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาโหวตเสริม ส่วนวัน Flash mob ไม่คาดคิดว่าทุกคณะในมหาวิทยาลัยฯ จะตื่นตัวได้ขนาดนี้ ผมคาดไว้ราวๆ 3 พันคน ที่น่ายินดีคือมีหลายคณะเข้ามาร่วมจัดทั้งคณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะดุริยางค์ และคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ ส่วนกิจกรรมที่นิสิตสร้างสรรค์ออกมาไม่ได้มีแค่ปราศรัยอย่างเดียว เราให้พื้นที่กับศิลปิน คนที่อยากแสดงออกทางการเมืองผ่านบทเพลง ไม่ว่าจะเป็นแร็ปวิพากษ์สังคม เพลงเพื่อชีวิตที่แสดงถึงปัญหาวิกฤตการเมืองไทย หรือจะเป็นเพลงพื้นบ้านหมอลำอย่างปฏิภาน ลือชา ก็มาแสดงกลอนลำอีสาน แสดงให้เห็นความเฉพาะตัวของการเป็นม็อบที่นี่มีเอกลักษณ์" _________________ พงศธรณ์ ตันเจริญ นักกิจกรรมและ นิสิตปี 1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #TheIsaander #Flashmob #Humanofsarakam #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม — at ลำชี1 มหาสารคาม.

37 views0 comments
bottom of page