top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน แจ้งเอาผิด นศ.โคราชและศิลปินแห่งชาติ กรณีพระพุทธรูปอุลตร้าแมน


วันนี้(11 กันยายน 2561) The MATTER รายงานถึงการสอบถามไปยังผู้ประสานงานของกลุ่ม ‘ชาวพุทธพลังแผ่นดิน’ ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ และได้รับคำยืนยันว่า ทางกลุ่มเข้ายื่นหนังสือถึงผู้บังคับการปราบปราม เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนักศึกษาที่วาดภาพพระพุทธรูปอุลตร้าแมน รวมถึง บุคคลอื่น เช่น อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และทนายเดชา กิติวิทยานันท์ ที่ออกมาให้ความเห็นก่อนหน้านี้

.

พวกเขาให้เหตุผลว่า นักศึกษาคนดังกล่าวลบหลู่พระพุทธศาสนาและเหยียบย่ำจิตใจชาวพุทธ ละเมิดต่อกฎหมายอาญา มาตรา 206 ที่ทางกลุ่มได้ยกข้อความขึ้นมาอ้างอิงว่า

.

“ผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาท ถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

.

นอกจากนี้ยังได้ฟ้องร้องดำเนินคดี กับบุคคลอื่นที่ออกมาให้ความเห็นในทางสนับสนุน ในฐานเป็นผู้ร่วมกันกระทำความผิด หรือโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้ผู้นั้นกระทำผิดต่อไป ตามมาตรา 83, 85 และ 86

.

หนังสือที่ทางกลุ่มส่งให้กับกองบังคับการปราบปราม ระบุถึงรายละเอียดมาตราต่างๆ เอาไว้ ดังนี้

.

“มาตรา 83 ว่า “ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้น โดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

.

“มาตรา 85 ว่า “ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำความผิด และความผิดนั้นมีกำหนดโทษไม่ต่ำกว่าหกเดือน ผู้นั้นต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น” และ

.

“มาตรา 86 ว่า “ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น”

.

ทางกลุ่มยังได้ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเอาผิดทั้งหมดจนคดีจะถึงที่สุด และให้ทำลายภาพวาดทั้งหมดที่กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินเชื่อว่า ใช้ในการกระทำความผิด

.

“ขอให้ดำเนินเอาผิดทั้งหมดจนคดีจะถึงที่สุด และให้ทำลายภาพวาดทั้งหมดที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นด้วย” ข้อความจากทางกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน ระบุ

.

อย่างไรก็ดี ตามขั้นตอนแล้ว นักศึกษาและคนที่ถูกกล่าวหาจะยังไม่เป็นผู้ที่มีความผิดในทันที เพราะต้องดูคำชี้แจงจากทางฝั่งเจ้าหน้าที่ต่อไปด้วยว่าจะพิจารณาเอกสารขอแจ้งความนี้อย่างไร


ก่อนหน้านี้ iLaw (https://bit.ly/2lI8IYo) รายงานว่า ในประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา มีอยู่เพียงสามมาตราเท่านั้น และมาตราที่ว่าด้วยการ #ดูหมิ่นศาสนา อยู่ในมาตรา 206 ที่บัญญัติว่า


"มาตรา 206 ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"


จะเห็นว่า มาตรา 206 นั้นมุ่งเอาผิดเฉพาะการกระทำเหยียดหยามที่กระทำต่อ "วัตถุ" หรือ "สถาน" อันเป็นที่เคารพในทางศาสนาเท่านั้น ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น พระพุทธรูป ไม้กางเขน วัด มัสยิด ฯลฯ


กรณีการวาดภาพ #พระพุทธเจ้าอุลตร้าแมน ที่ตั้งแสดงที่ห้างสรรพสินค้า Terminal21 นครราชสีมา จะเข้าข่ายเป็นความผิดต่อกฎหมายมาตรานี้ได้หรือไม่ ลองช่วยกันตีความดูกันเอง


ขอบคุณภาพจาก kapook


#Theisaander #ข่าวอีสาน #นครราชสีมา #โคราช #พระพุทธรูป #อุลตร้าแมน #กองบังคับการปราบปราม #Thematter #iLAw #ชาวพุทธพลังแผ่นดิน #น้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้า

18 views0 comments

Comments


bottom of page