top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

โรงพยาบาลอุบลฯ รับบริจาคมุ้งให้คนไข้ หวังห่างไกล ไข้เลือดออก


ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานีห่วงสถานการณ์ไข้เลือดออกระบาดหนักกว่าทุกปี วางมาตรการป้องกัน ประกาศรับบริจาคมุ้งให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้ง 25 อำเภอ มุ่งลดการถูกยุงกัด สกัดการระบาดจากผู้ป่วยสู่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

จากกรณีที่ นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุบลราชธานี ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มระบาดหนักกว่าทุกปี ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งจิตอาสา เพื่อรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ตามหลัก 5 ป 1 ข แต่ยังพบว่าตามชุมชน โรงเรียน วัด และโรงพยาบาล ยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน

ทำให้มีความเสี่ยงที่โรคไข้เลือดออกอาจจะแพร่กระจาย และขยายเป็นวงกว้าง เพื่อตอบโต้โดยใช้มาตรการเข้มรายงานข้อมูลและเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรง จึงได้ประชุม teleconference ร่วมกับศูนย์ระบาดวิทยาในทุกอำเภอ เพื่อดำเนินงานเร่งด่วนตอบโต้การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ทั้งด้านป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการรักษาพยาบาล

นอกจากนี้ ยังได้ออกมาตรการแจกมุ้งให้ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาและต้องนอนพักอยู่กับทางโรงพยาบาลทุกเตียง เนื่องจากในโรงพยาบาลมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมานอนรักษาปะปนกัน เมื่อยุงที่อยู่ในโรงพยาบาลกัดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วอาจไปกัดผู้ป่วยรายอื่น ทำให้กลายเป็นผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไปด้วย

ขณะนี้ตามโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 25 อำเภอ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 35 เตียง ได้ประกาศขอรับบริจาคมุ้งจากประชาชนที่มีจิตศรัทธา และมุ้งที่ทางโรงพยาบาลต้องการคือมุ้งแบบผูกติดกับเสาเตียง เพราะดีกว่ามุ้งชนิดครอบ เนื่องจากชายของมุ้งแบบแขวนผูกติดกับเตียงชายมุ้งจะคลุมเตียงผู้ป่วยได้ทั้งเตียง ขณะเดียวกันยังต้องการเครื่องให้สารน้ำแก่ผู้ป่วยโรคไข้เลือกออก และปรอทใช้คัดกรองผู้ป่วยโรคนี้ด้วยเพราะตามโรงพยาบาลทุกแห่งมีไม่เพียงพอ

ด้านนายแพทย์ ชานนท์ พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาลสุม กล่าวถึงสถานการณ์ขณะนี้ว่า หลังได้รับสั่งการจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีให้ดำเนินการลดการแพร่ระบาดของโรค เพราะผู้เชี่ยวชาญพบว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมานอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งร่างกายจะมีเชื้อไข้เลือดออกอยู่แล้ว หากยุงกัดผู้ป่วยที่มีเชื้อไข้เลือดออกก็มีความเสี่ยงที่นำเชื้อไปติดผู้ป่วยรายอื่นที่มานอนรักษาด้วยเช่นกัน

จึงต้องมีการป้องกัน โดยจัดหามุ้งให้เพียงพอต่อจำนวนเตียงของแต่ละโรงพยาบาล และสนับสนุนเครื่องช่วยให้สารน้ำทางเส้นเลือดหรืออินฟิวชันปั๊ม ซึ่งจำเป็นในผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ต้องให้สารน้ำอย่างระมัดระวังละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นเด็กปัจจุบันแต่ละโรงพยาบาลค่อนข้างจะขาดแคลน สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะบริจาคมุ้งหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถบริจาคได้ ที่บัญชี QR Code ของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อนำหลักฐานไปขอลดหย่อนภาษีได้

---

สำหรับสถิติไข้เลือดออกระบาดใน จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 737 ราย เสียชีวิต 1 ราย และรอผลยืนยันจากการตรวจวิเคราะห์อีก 3 ราย และยังมีผู้ป่วยที่มีอาการน่าเป็นห่วงอยู่ระหว่างการรักษาอีก 1 ราย ขณะที่ข้อมูลสถิติไข้เลือดออกทั่วประเทศ ถึงเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ของกรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากไข้เลือดออกปีนี้รวม 28 ราย สูงสุด 5 อันดับแรก มี จ.ตราด จันทบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมา และอำนาจเจริญ

1 view0 comments

Comentarios


bottom of page