top of page
  • Writer's pictureThe Isaander

อีสานแล้งจัด! น้ำในเขื่อนวิกฤติ ปริมาณใช้น้ำได้เขื่อนอุบลรัตน์ไม่ถึง 1% เขื่อนสิรินธรเพียง3%

Updated: May 1, 2019


อีสานแล้งจัด! น้ำในเขื่อนวิกฤติ ปริมาณใช้น้ำได้เขื่อนอุบลรัตน์ไม่ถึง 1% เขื่อนสิรินธรเพียง3% _______


นอกจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวที่อุณภูมิ 40 องศาเซลเซียสขึ้นทุกพื้นที่ในภาคอีสานแล้ว ปริมาณในเขื่อนก็เข้าขั้นวิกฤติเช่นกัน ข้อมูลจากกรมชลประทานและสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุ ปริมาณน้ำในเขื่อนของภาคอีสานเข้าขั้นวิกฤติ 6 แห่งที่มีปริมาณน้ำใช้การได้น้อยกว่า 30% ประกอบด้วย


เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปริมาณน้ำ 1ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้ 0.94 % เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณน้ำ 51ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้ 3.7% เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณน้ำ 400 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้ 21% เขื่อนลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณน้ำ 34 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้ 19% เขื่อนลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ำ 35 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้ 22% เขื่อนห้วยหลวง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณน้ำ 27 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้ 20%


โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัต์ทางจังหวัดขอนแก่น ได้มีประกาศเตือนไปยังเกษตรกรที่อยู่ตอนบน และตอนล่างของลุ่มน้ำแล้ว พร้อมทั้งได้ประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อขอสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้งและเติมน้ำเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ ถ้าฝนยังไม่ตกลงมาก็อาจต้องใช้น้ำก้นอ่างและเติมน้ำเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ ถ้าฝนยังไม่ตกลงมาก็อาจต้องใช้น้ำก้นอ่าง หรือ น้ำตาย (Dead Storage) . ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการพยากรณ์อากาศภาคอีสานอีก 7วันข้างหน้ามีฝนตกบางพื้นที่ อากาศยังร้อนอบอ้าว

ในช่วงวันที่ 23-25 เม.ย. 62 อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-42 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 26-28 เม.ย. 62 อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส

___

3 views0 comments

Comments


bottom of page